Lærerne Grethe Malnes og Marit Arnøy mener hver krone som brukes på prosjektet å få elevene til England, er verdt det. Foto: Wenche Schjønberg

– Erasmus-reisene fra Lofoten til London er verdt hver eneste krone

Det var en lang vei for Åge Aleksandersen til Royal Albert Hall. For elevene fra Lofoten er veien til London kanskje like lang.

Publisert Sist oppdatert

Noen har aldri vært i utlandet før. Andre har ikke vært utenfor Nordland fylke. Men til England skal de. Takket være Erasmus+-midler.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 1/2017

 

Fakta om Erasmus+

  • Samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i et integrert program.
  • Er verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 14,7 milliarder euro.
  • Mer enn 4 millioner personer mottar støtte til utdanning, opplæring, praksis eller frivillig arbeid i utlandet fra programmet.

På Aust-Lofoten videregående skole er Marte Lundberg, lektor med tilleggsutdanning og internasjonal koordinator, i gang med å søke om midler til neste år. Samtidig er hun og blant andre Grethe Malnes, kontaktlærer på helsefag og Marit Arnøy, kontaktlærer på barne- og ungdomsarbeider, i sluttinnspurten med å forberede årets elever på hva som venter dem i London.

– Regn med andre boforhold enn hjemme. Regn med andre krav i arbeidslivet, sier Marte Lundberg til elevene.

 

Intervjuet

De har alle måttet søke om å få bli med på England-turen. Og deretter stilt til intervju om hvorfor akkurat de skal til London. Gulroten i andre enden er tre uker hos vertsfamilie i London. Muligheten til arbeidspraksis i et annet land. Et ukes innføringskurs om Storbritannia. Kulturopplevelser i verdensmetropolen London. Og selvsagt muligheten til shopping, til å føle på det å lengte hjem, til å se at borte kanskje er bra, men hjemme så uendelig mye bedre.

– Til å bli en spirende verdensborger, oppsummerer Marte Lundberg.

Det er det hun vil gi elevene en smakebit på. Den store verden som er der ute. Hvor mye er annerledes, men andre ting veldig likt. Hvor de fleste beskriver en bratt læringskurve, men likevel kommer hjem som litt nye elever, rike på erfaring, en annen erfaring.

 

 

Motivasjon

Marit Arnøy legger ikke skjul på at hensikten med turen først og fremst er å motivere. Og derfor er det ikke sånn at dette er et tilbud øremerket elever som fra før har profilert seg som skolesterke.

– Dette er et tilbud som er ment å være en trigger i skolehverdagen. Vi tilbyr plasser til de elevene vi ser og antar at vil ha utbytte av å dra, som har et vekstpotensial i engelsk og som kanskje fordi de vet at de kan få en plass, tar seg sammen og jobber med eget fravær og motivasjon for egen utdanning, sier Arnøy.

– Det er altså ikke et tilbud tilrettelagt for dem som allerede er «superelever», sier hun.

 

Engelsk

Ettersom alt i England foregår på engelsk, skjer selvfølgelig også intervjuet om å få komme med på prosjektet, på engelsk.

– Da snakker vi med den engelsken vi har, både elever og lærere, sier Grethe Malnes.

I år er det elever på medier- og kommunikasjon, helsefag, barne- og ungdomsarbeider og service og samferdsel som får tilbud om å dra. I fjor ble tilbudet gitt til en hel klasse på service- og samferdsel. Det gjør Aust-Lofoten videregående ikke igjen.

– Det viste seg å være uheldig, da flere elever ikke var selvmotivert. Selv om vi mener at et praksisopphold i London er svært lærerikt for alle, så er det viktig at elevene har egen motivasjon og er klare for utfordringene som kommer, sier de tre.

– Tvert om er hensikten med Erasmus+-midlene at de skal motivere elevene, bidra til at færre slutter og løfte yrkesfagene, sier Marte Lundberg.

 

Barnehage

Skolen i Svolvær har vært med på det de mener er Erasmus+-eventyret i fire år nå, elever har vært i praksis i blant annet engelske barnehager, på helsestasjoner og eldresentre. Lærerne forteller om krevende møter med en annen kultur – for eksempel i barnehager med et ganske annerledes syn på barneoppdragelse enn det som er rådende i Norge, og at det også går andre veien, at elevene får innblikk i et samfunn der folk har lite, men i langt større grad trenger hverandre og fellesskapet enn det vi er vant til.

– Samfunnet elevene møter er dessuten stort sett multikulturelt, helt ulikt det de er vant til i Lofoten. De fleste av vertsfamiliene har annen etnisk bakgrunn. Dette gir elevene nye erfaringer. Hver krone som brukes på prosjektet er verdt det, sier Marit Arnøy.

 

Jungeltelegrafen

Verdt det, mener de også Erasmus+ er for rekruttering til skolen.

– Elever som har vært med snakker om England. Foreldrene snakker. Så går jungeltelegrafen om at det er mulighet til Englands-opphold for våre elever. Det gjør at flere søker seg hit, mener Marte Lundberg.

Dannelsesreise, er også et begrep hun og de to andre lærerne bruker om hva de tilbyr elevene når de får komme seg til utlandet.

– Vi har vært på The Tower Of London, tatt dem med i London Zoo. Dette er noe vi har utbytte av både elever og lærere, sier Malnes.

 

Powered by Labrador CMS