OsloMet yrkesfaglærerutdanningen

OsloMet starter Senter for yrkesfag

Hvor kan du finne kunnskap om yrkesfag og norsk yrkesopplæring? «Hos oss», svarer OsloMet som nå har opprettet Senter for kunnskap om yrkesfag.

Publisert Sist oppdatert

Senter for kunnskap om yrkesfag er en nettportal der OsloMet deler relevant informasjon om yrkesfag, norsk fagopplæring og veien til fag- og svennebrev. Gjennom portalen kan du klikke deg videre til informasjon om forskning, kommende arrangementer, se filmer om fagopplæring, lytte til Yrkesfagpodden og finne informasjon om institutt for yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet og det de arbeider med. 

– Dere har jo vært et kompetansesenter for yrkesfag også tidligere, hvorfor oppretter dere et senter nå? 

– Fordi vi ønsker å nå ut som den viktige yrkesfagstemmen vi er. På OsloMet har vi et unikt fagmiljø med stor kunnskap om norsk yrkesopplæring. Dette er kunnskap som vi vil dele, sier instituttleder Anna Hagen Tønder til Yrke. 

Unik kompetanse 

Da hun overtok som leder for yrkesfaglærerutdanningen for vel ett år siden, ble hun slått av kompetansen staben sitter på. 

– Vi sitter på en unik kompetanse om yrkesopplæring. Vi har rundt 75 ansatte. Alle de faglig ansatte har FoU-tid (tid til forskning og utviklingsarbeid), alle underviser, rundt halvparten har fag- og svennebrev fra mange ulike yrker, som for eksempel servitør, elektriker og sveiser. Vår yrkesutdanning dekker bredden i videregående opplæring, sier Tønder. 

Hun kom til OsloMet fra forskningsinstituttet Fafo, og var vant til å arbeide for å synliggjøre forskningsresultatene. 

Hun sier at hun raskt så at OsloMet kunne bli EN enda mer synlig og viktig yrkesfagstemme. 

– Jeg vil påstå at kunnskapen vi sitter på som fagmiljø, er påfallende lite synlig i norsk samfunnsdebatt, sier hun. 

Synliggjøre kunnskap 

Dermed var ideen til senteret født. 

– Jeg tenker at det er viktig å synliggjøre kunnskapen vår, også ut i samfunnet og til beslutningstakerne. Senteret trengs selvfølgelig også for å dele kunnskapen innad i universitets- og høgskolesektoren, men også ut i samfunnet og ut til beslutningstakerne, sier instituttlederen. 

Anna Hagen Tønder og Halvor Spetalen.

Den daglige driften av senteret er det dosent Halvor Spetalen som skal stå for, men tanken er at alle ved instituttet skal delta.

Han sier at senteret også er tiltenkt rollen som en viktig ressurs for alle som arbeider i yrkesopplæringen, det være seg i skolene, i opplæringskontorene eller i resten av norsk fagopplæring. 

– Vi vil være en portal – et slags nav dit du kan gå hvis du lurer på noe knyttet til fagopplæring.

– Som for eksempel? 

– Ta for eksempel temaet inkludering, vil du se det fra et lærerperspektiv, skal vi ha noe om det, vil du se det fra elevperspektiv, skal det være mulig å finne, sier Spetalen.

Bygges ut 

Han sier at senteret nå er under oppbygging, men at han arbeider aktivt med å øke mengden av forskningsbasert kunnskap i portalen. Foreløpig har han samlet blant annet de fem siste årene med artikler som er publisert ved instituttet for yrkesfaglærerutdanningen, og fra de siste årene fra de to de to nordiske tidsskriftene – SJVD, Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling og NORDYRK. 

Spetalen ser gjerne for seg et samarbeid med flere norske universitet og høgskoler og andre som jobber med fagopplæring.

– Tanken at dess mer informasjon vi legger inn i portalen, dess mer informasjon vil det bli mulig å finne hos oss. Målgruppen vår er lærere, arbeidslivet og partene i arbeidslivet, myndighetene og universitets- og høyskolesektoren. Det vi bidrar med er forskningsbasert kunnskap og informasjon om temaene. 

Hele Norge 

Senter for kunnskap om yrkesfag,  driftes av OsloMet. I selve kalenderen vil det derfor først og fremst være arrangementer som springer ut fra miljøet på OsloMet. 

Men koordinatoren ser ikke bort fra at det også er aktuelt å omtale arrangementer i andre deler av landet. 

Spetalen sammenligner det nye senteret med for eksempel matematikksenteret og lesesenteret. 

– Altså sentre som har spesialisert seg, som er forskningsbaserte, men som også er ment til bruk utenfor universitets- og høyskolesektoren, sier han. 

– Regjeringen sa i Hurdalsplattformen at de vil arbeide for opprettelsen av et nasjonalt senter for yrkesfag? Senteret har foreløpig ikke blitt opprettet, og det er ikke bevilget penger til det på inneværende statsbudsjett. Kommer dere regjeringen i forkjøpet? 

– Nei, på ingen måte. Det vi gjør, det gjør vi uavhengig av regjeringens planer. Og så tenker vi at det er viktig at de kjenner til kompetansen som fins her, når de arbeider med å etablere et nasjonalt senter for yrkesfag, sier instituttleder Anna Hagen Tønder. 

Powered by Labrador CMS