Illustrasjonsfoto

Slike byggverk finnes overalt

BOKOMTALE: Nesten hvor en kommer her i landet, vil vi finne eksempler på murer, vegger eller trapper som er laget av naturstein. 

Publisert

Tørrmuring kaller en det når muren blir laget uten bruk av leire, mørtel eller andre bindemidler. Altså bare stein på stein.

Forfatteren Kjersti Aase Winjum er datter av en tradisjonshåndverker i faget tørrmuring. Hun tok permisjon fra sin jobb som arkitekt for å lære seg farens håndverk. Resultatet ble en bok om denne byggemåten: «Mur, far og dotter. Ei bok om tørrmuring». Store deler av boka gjengir intervjuer med Haakon Aase, hennes far. «Tørrmuring har vært drevet gjennom flere tusen år, men mestere i dette faget er det få av nå.»

Sett fra mitt ståsted inneholder denne utgivelsen tre bøker, nemlig et fotogalleri, en håndbok og en beretning om oppgavefellesskap som læringsmåte.

Fotogalleriet

 Boka har utsøkte fotografier både av murer, broer, grunnmurer og gjerder, alt bygget naturstein – uten bindemidler. Disse byggverkene har vist seg ikke bare å være funksjonelle og holdbare gjennom årtier. De er også vakre å se på. «Auget skal også ha sitt», sa gamle murere.

Betydningen av det estetiske, og ikke bare det byggetekniske, formidler boka på to måter. For det første ved de nevnte fotografiene. Men også gjennom utformingen av og materialvalget i boka. Som gjenstand er bokverket vakkert for øyet. Dessuten er boka god å ta på og å bla i; den er laget av flere typer papir, og ryggen er laget av naturmateriale.

Ikke rart at en tørrmurer har sans for det som skal berøres av fingre!

Håndboka

 Boka inneholder praktiske beskrivelser både i foto, tekst og tegning-er. Interessant lesning for den som vil studere eksister-ende murer, og nyttig lesning for den som vil forsøke å lage egne murer. Å stable stein er en ting, men å gjøre den vakker og holdbar krever kompetanse. For øvrig må det nevnes at Aase har stor sans for at en bruker lokal stein.

Arbeidsoppgaven som læremester

Forsiden av boka gjengir et foto av datter og far som står på hver sin side av en mur de holder på å reise. Dette synes også å være den naturlige måten å lære dette faget på. Mesteren og eleven går sammen om en felles arbeidsoppgave. Nybegynneren tildeles først enkle deloppgaver. Samtidig samtaler de om hvordan oppgaven skal løses.

Om å snu på flisa

Snu på flisa! er det noe som heter, men her gjelder det steinen.

Et ordtak fra tradisjonen for tørrmuring lyder slik: «Du skal snu på steinen sju ganger.» For ofte kan det synes en stein ikke passer der den var planlagt å ligge. Men dersom en snur og vender på den noen ganger, kan det være den likevel kan brukes der den var tenkt, eller et annet sted.

Anbefaling

Dette er en usedvanlig vakker bok. Den har hjulpet meg til å bli kjent med en del av norsk byggetradisjon som jeg tidligere har oversett. Neste gang jeg skal fikse litt på den enkle steintrappa på hytta, vil jeg først bla i denne boka.

Skaffer du deg denne, vil du trolig få større utbytte og mer undring ved å se deg rundt i det norske landskapet. Stein på stein finnes de fleste steder hvor det er eller har vært mennesker.

Powered by Labrador CMS