Stadig flere elever velger yrkesfag. Her er elever fra Skjetlein videregående i gang med et prosjekt.

Flere ungdommer velger yrkesfag

Over halvparten av alle som har søkt videregående skole til høsten, har yrkesfag som førsteønske.

Publisert Sist oppdatert

Vi må helt tilbake til 2012 for å finne bedre tall for yrkesfag, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Og det er i Møre og Romsdal veksten i antall ungdommer som tenker yrkesfag er best. I fjor var det 60 prosent av avgangselevene på ungdomsskolen som søkte yrkesfag - i år har dette tallet økt til 67 prosent i det nordligste vestlandsfylket.

Flest i Finnmark

Men det er aller lengst nord at en framtid som fagarbeider lokker mest. I Finnmark har sju av ti søkere yrkesfag på topp, viser de ferske tallene. 

Tilsvarende er det helt annerledes i Oslo. Her har bare 27 prosent av søkerne ført opp yrkesfag som sitt førsteønske. Men også her går yrkesfagene frem. I fjor var det 25,3 prosent av søkerne som satte yrkesfag som sitt førsteønske i Oslo. I år har dette tallet økt til 27,5 prosent, altså litt flere enn hver fjerde ungdom.

Landsgjennomsnittet ender likevel på over 50 prosent for yrkesfagenes vedkommende. Med andre ord ønsker annenhver ungdom seg en framtid som fagarbeider.

Samfunnet trenger dem

Dette er kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) svært fornøyd med.

– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, så er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag. At årets søkertall viser at så mange unge har valgt yrkesfag er svært gledelig, sier hun i en kommentar til tallene.

Helsefagarbeidere

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tidligere anslått at vi vil ha behov for 90 000 flere fagarbeidere i 2035. Derfor haster det med å få utdannet flere. Ikke minst vil Norge trenge flere som kan arbeide i helsesektoren, med tanken på at vi stadig blir flere eldre og dessuten lever lengre.

I år går tallene for søkere til helse- og oppvekstfagene opp, etter flere år med nedgang.

Helse- og oppvekstfagTeknologi- og industrifagElektro og datateknologiBygg- og anleggsteknikkSalg, service og reiselivNaturbrukInformasjonsteknologi og medieproduksjonRestaurant- og matfagFrisør, blomster, interiør og eksponeringsdesignHåndverk, design og produktutvikling
202014,38,57,95,83,432,42,41,50,4
202113,897,85,93,33,22,82,41,60,6
2022139,686,13,73,52,92,41,70,6
2023129,97,95,94,53,32,92,41,70,6
202412,410,78,45,54,83,22,62,420,6
BeskrivelseKilde: Utdanningsdirektoratet

12,4 prosent av søkerne til yrkesfag har søkt nettopp helse- og oppvekstfag.

Deretter følger teknologi- og industrifag, nesten 11 prosent av søkerne har dette som sitt førstevalg.

Fagene som går mest ned er bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjons- og medieproduksjon.

Studiespesialisering er størst

Men selv om yrkesfag som helhet nå er større enn studiespesialisering, er studiespesialisering det største utdanningsprogrammet hvis vi sammenligner utdanningsprogrammene seg imellom.

Tallene viser at én av tre ungdommer har ført opp studiespesialisering som sitt førsteønske. 

Til sammen var det i år 208 000 søkere til videregående opplæring i offentlig skole- eller læreplass.

Det er 3 800 flere søkere enn i fjor. En av de viktigste årsakene til dette, er at det er et stort avgangskull i 10. klasse i år. Har du en tiendeklassing hjemme, eller underviser du en tiendeklassing, kan du vite at det faktisk er 2 400 flere av dem i år enn det var i fjor.

Færre velger musikk og drama 

De minste studieforberedende utdanningsprogrammene, har i år en nedgang i søkertallene.

StudiespesialiseringIdrettsfagMusikk, dans og dramaKunst, design og arkitekturMedier og kommunikasjon
202034,27,33,722,5
202135,17,13,12,31,8
202232,87,33,22,72,5
202333,87,53,32,22,1
202432,97,53,121,8
BeskrivelseKilde: Utdanningsdirektoratet

Musikk, dans og drama er i år litt mindre populært, etter to år med økning i søkertall. Derimot er det andre år på rad med nedgang i kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Andelen som søker seg til idrettsfag er like stor som i fjor.

Her er tallene over hvor mange som har søkt yrkesfag i de enkelte fylkene:Powered by Labrador CMS