Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel.

Milliondryss til utvikling av fagskoler

Fagskoler over hele landet tildeles millioner av kroner til utviklingsprosjekter og nytt utstyr. Til sammen får de 76,7 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Totalt får 58 utviklingsprosjekter penger. Aller mest går til Fagskolen Viken og Fagskolen Rogaland. De får henholdsvis 11,1 og 9,7 millioner kroner.

– Målet er økt kvalitet i undervisningen, bedre læring for studentene og at utdanningene skal være enda mer relevante for arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning.

En rekke fagområder får støtte, men helse- og velferdsfag og tekniske fag får mest.

– Det er stort behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har økt antallet studieplasser, men like viktig er det å styrke kvaliteten på utdanningene, sier Hoel.

Utvikling

Pengene skal blant annet gå til disse fire formålene:

* Utvikling av nye utdanningstilbud i samråd med arbeidslivet

* Innkjøp av nytt utstyr

* Bruk av digital teknologi i læring og undervisning

* Øke kompetansen til lærerne

Kvaliteten på utdanningene

Hoel sier i en kommentar at det er et stort behov for folk med høyere yrkesfaglig utdanning.

– Og  like viktig  som det er å opprette flere studieplasser, er det å øke kvaliteten på utdanningene, sier han.

Det kom inn 114 søknader på støtte til ulike utviklingsprosjekt, nå får altså 58 av dem penger.

21 av prosjektene er innen helse- og velferdsfag. Blant annet får AUF Fagskolen penger til et prosjekt for poliklinisk kirurgisk kompetanse. Fagskolen Innlandet får midler til å videreutdanne barnepleiere og Fagskolen Møre og Romsdal får penger til utdanning for fagfolk som skal jobbe med demensomsorg og alderspsykologi.

Disse skolene får penger nå

FagskoleTall på tildelt prosjektTildelt beløp
AOF Fagskolen43 566 763
Brann- og redningsfagskolen11 185 000
Fagskolen Diakonova AS33 545 579
Fagskolen Get Academy11 320 000
Fagskolen i Agder58 470 248
Fagskolen i Finnmark21 527 890
Fagskolen i Nord24 104 153
Fagskolen i Viken811 062 199
Fagskolen Innlandet75 754 096
Fagskolen Kristiania58 870 060
Fagskolen Møre og Romsdal23 200 000
Fagskolen Oslo11 372 960
Fagskolen Rogaland39 668 021
Fagskolen Vestfold og Telemark32 526 192
Fagskulen Vestland66 350 000
Gokstad Akademiet1641 530
Nordland fagskole2736 700
Norsk hestesenter22 772 820
5876 674 211

Over 30 000 studenter studerer ved norske fagskoler. Studietilbudene er svært ulike, og det er et stort mangfold av utdanninger både i offentlig og privat regi.

Powered by Labrador CMS