Over 30 000 studerer på en fagskole

Fagskolene er yrkesfagenes høyere utdanning. Per siste opptelling gikk det 30 387 studenter på norske fagskoler. Neste år vil regjeringen opprette 500 nye studieplasser.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes 60 fagskoler i Norge. Studiene er  enten nettbaserte, eller foregår på heltid eller deltid ved fagskolene, eller de er satt ut i distriktene som såkalte samlingsbaserte studier.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)  beskriver det som en stor milepæl at  det nå er over 30 000 fagskolestudenter i Norge.

– På få år har vi doblet antallet studenter ved fagskolene. Her utdannes det kandidater som vi har stort behov for, både i næringsliv og offentlig sektor, sier hun.

For neste år foreslår regjeringen at det settes av penger til 500 nye studieplasser ved de norske fagskolene.

Skulle vært flere 

Altfor lite, sier fagskolestudentene.

– Vi vet at landets kompetansebehov tilsier behov for langt flere fagskoleplasser. I Hurdalsplattformen lovet regjeringen 5000 nye studieplasser over en periode på fem år, sier Thea Tuset, som er leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter.

Thea Tuset, leder for Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF)

Hun er også lite fornøyd med at regjeringen ikke går inn for å opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

Høsten 2019 ble det lovfestet at alle fagskolestudenter skal ha tilgang til et studentombud, men i 2023 er dette fortsatt langt fra realiteten for alle studentene. Når fagskolesektoren vokser og kvaliteten øker må også studentene være med på lasset, sier Tuset.

Ifølge fagskolestudentenes organisasjon har en av ti fagskolestudenter ikke adgang til noen studentombudsordning.

– Dette er et alvorlig problem som regjeringen enkelt kunne ordnet ved å bevilge tre millioner over statsbudsjettet til opprettelsen, understreker Thea Tuset.

Satser stort 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch fremholder imidlertid at regjeringen satser hardt på fagskolene.

Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

– For regjeringen er dette et av våre viktigste mål: Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sier hun.

Flest menn

Det er et stort mangfold av norske fagskoler, og det fins både offentlige og private utdanninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fører fagskolestatistikk, og har en nasjonal database med statistikk om norsk fagskoleutdanning.

I denne basen er det nå 30 387 studenter ved norske fagskoler, det er litt flere menn enn kvinner som går på fagskolene og det finnes 60 fagskoler i Norge. De fleste går på nettbaserte studier, mens det er flest studenter som går på en fysisk fagskole, i Oslo. Møre og Romsdal er det fylket som har færrest studenter på studiested.

Stort mangfold

Det er mulig å studere alt fra astrologi til kunst til helsefag til tekniske fag på norske fagskoler. Det finnes også meningsbærende fagskoler, som for eksempel Frelsesarmeens offisersskole. Skolen har offentlig godkjenning, men det er ikke gitt at alle kan gå på den. For å komme inn, må kandidatene gjennomgå en skikkethetsvurdering, den innebærer at man må være soldat i Frelsesarmeen og aktiv i sitt korps (menighet).

Noen fagskoler gir en bred høyere yrkesfaglig utdanning, andre er knivskarpe i sin innretning mot et yrke. For eksempel utdanner Norsk fagskole for lokomotivførere fremtidige lokomotivførere, mens Pilot Flight Academy utdanner fremtidige piloter. 

Powered by Labrador CMS