Lærerne Tom Gundersen og Line Riisnæs på Vestby videregående skole, er allerede i gang med modulbasert opplæring av voksne. Her med elev Niikolai Thinakorn Simonsen.

Videregående for voksne: Rett til rekvalifisering

Fra og med høsten 2024 er videregående skole noe alle har krav på, også voksne. Også selv om de har tatt et fagbrev fra før, eller har studiekompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Med dette følger også retten til å rekvalifisere seg. Det spiller ingen rolle om du allerede har tatt en utdanning og har et fagbrev. Du skal kunne få lov til å velge på nytt, også om du er over 19 år.

Dersom en person har et fag- eller svennebrev, men egentlig ønsker å arbeide med noe helt annet - så skal vedkommende ha rett til å ta den utdanning hen ønsker seg.

Moduler

Yrke har skrevet flere saker om Vestby videregående skole, som har arbeidet med en forsøksordning om modulstukturert utdanning. Blant annet har vi skrevet om 48 år gamle Jacob Støre som blir kokk. Og om 19 år gamle Juliette Hveding som tok videregående på et halvt år, og nå skal bli ferskvarehandler.

Modulstrukturert opplæring for voksne, er en del av fullføringsreformen. Tanken er at utdanning i moduler skal gjøre det lettere for voksne å ta en fagutdanning. Modulene har til hensikt å dele utdanningen inn i områder slik at den som går på skolen bare må ta modulene som er nødvendige for utdanningen. I første omgang innføres moduler i 13 læreplaner for voksne.

Ifølge Kunnskapsdepartementet skal unge og voksne som tidligere har droppet ut av videregående, ha adgang til starte opp igjen på videregående skole og fullføre med studiekompetanse eller et fagbrev. Voksne som fra tidligere har studiekompetanse eller et fagbrev får også rett til å ta et fagbrev nummer to.

Utlandet 

Retten til videregående utdanning gjelder også de som har en utdanning fra utlandet, men som ikke får opplæringen godkjent i Norge. 

Ordningen med modulstrukturerte læreplaner for voksne i grunnopplæringen, har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring, heter det i Kunnskapsdepartementets presentasjon av ordningen. 

På årets fagdag på yrkesfaglærerutdanningen på OsloMet på Kjeller, forklarte seniorrådgiver Inger Lise Stieng og rådgiver Erling Granerud i Utdanningsdirektoratet (Udir) om planene for modulstruktert opplæring på yrkesfag.

Effektiv

 De fremholdt at opplæring i moduler gir muligheter til en mer fleksibel, tilpasset og effektiv utdanning.

– Opplæringen struktureres i mindre enheter. Den gis på ulike arenaer. Undervisningen kan tilpasses den enkeltes bakgrunn og livssituasjon. Sluttkompetansen er styrende, og utdanningsløpet blir mer effektivt fordi utdanningen bygger på en realkompetansevurdering og det er mulig å integrere språkopplæring i yrkesopplæringen, sa Erling Granerud.

Læreplaner

Udir har fått i oppdrag å lage modulstrukturerte læreplanene for de 13 lærefagene som inngår i forsøket.

Det er:

• Bygg- og anlegg: betong-, maler- og overflateteknikk-, renholdsoperatør-, rørlegger- og snekkerfaget

• Helse- og oppvekst: helsefagarbeider

• Naturbruk: fiske- og fangst

• Restaurant- og matfag: ernæringskokk- og kokkefaget

• Salg, servise og reiseliv: salgsfaget

• Teknologi- og industrifag: gjenvinnings-, logistikk- og produksjonsteknikkfaget

Udir vil publisere informasjon om overgangsordninger fra forsøksplanene til nye lærere på et senere tidspunkt på sine nettsider.

Meldingen

 I stortingsmelding 21, om fullføringsreformen, er modulstrukturert opplæring nevnt som et egnet virkemiddel for å gi voksne mulighet til å fullføre utdanning. I meldingen heter det:

«Voksne og barn har ulike behov og ulik motivasjon for opplæring. Voksne motiveres ofte av at mer utdanning kan ha betydning for mulighetene deres på arbeidsmarkedet og for å oppnå bedre arbeidsvilkår i den jobben de har. Med modulstrukturert opplæring som hovedmodell går vi i retning av en ordning der vi legger vekt på at opplæringen skal inneholde det som er nødvendig for å oppnå den sluttkompetansen den voksne ønsker.»

Powered by Labrador CMS