Kristin Kinn, Morten Gorseth-Jerven og Marthe Høili Andresen skal alle bli yrkesfaglærere.

Blir yrkesfaglære: Vil gi ungdom fagglede

Den ene har vært snekker og barne- og ungdomsfagarbeider, den andre billakkerer og den tredje servitør. Det de har felles er at de blir yrkesfaglærere.

Publisert

Alle har de egne fag- og svennebrev på plass. Og alle liker de å omgås ungdom. Ønsket om å sette sitt preg på norsk yrkesopplæring, har de til felles. Samt visjonen om å forberede ungdommene på det virkelige arbeidslivet.

Som Kristin Kinn (53) sier det i denne artikkelserien i Yrke:

«Når jeg blir lærer i helse- og oppvekstfag, må jeg lære mine fremtidige elever at de skal jobbe med mennesker og være gode forbilder.»

Mestring

Eller som Marthe Høili Andresen (34) formulerer det:

«Det er bra å bygge på mestring, men dette er også en balanse. Ikke alt er gøy, så elevene må også belage seg på å gjøre det som er kjedelig.»

Morten Gorseth-Jerven (41) legger vekt på at han blir inspirert.

«Det er inspirerende å jobbe med hyggelig og flink ungdom. Som lærer kan du leke med faget, og ingen dager er like.»

I forbindelse med arbeidet med å se på norske yrkesfaglærere, har vi også besøkt Oslo Met, et av universitetene som utdanner denne faggruppen.

Voksne 

De beskriver at det er voksne studenter de har å gjøre med, snittalderen er 36 år og studentene har allerede en lang yrkeskarriere bak seg.

Det varierer hvor stor søkningen er til de forskjellige programområdene. På helse- og oppvekstfag er det venteliste. Det er det ikke på tekniske fag, og lærerne på OsloMet tror det blant annet skyldes at en fagarbeider tjener bedre enn en yrkesfaglærer.

– Tar vi for eksempel elektro og bygg- og anleggsteknikk, der tjener de så godt at de risikerer å gå ned i lønn hvis de blir yrkesfaglærere, sier Halvor Spetalen, som er dosent ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet.

Kommende yrkesfaglærere kan enten ta en 3-årig bachelor, eller en 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y).

Her kan du ta bachelor

Nord universitet har bachelor i følgende programfag: bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, naturbruk, restaurant- og matfag, salg, service og reise-liv og teknologi- og industrifag.

OsloMet tilbyr bachelor i program-fagene: bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, håndverk, design og produktutvikling, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag, informasjons-teknologi og medieproduksjon og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

OsloMet tilbyr bachelor som tas nett-basert i programfagene: bygg- og anleggs-teknikk, elektro og data-teknologi og teknologi- og industrifag.

NTNU har bachelor i programfagene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag.

Her kan du ta 1-årig PPU-Y

Universitet i Agder

Høgskolen i Volda

Nord universitet

Universitetet i Tromsø

NTNU

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold

OsloMet

 

Powered by Labrador CMS