Mariann Aga, Kristin Kinn og Hanna Lundgren.

– Vil gjøre det mer attraktivt å bli helsefagarbeider

Disse tre utdanner seg til å bli yrkesfaglærere på helse- og oppvekstfag. Nå samarbeider de om bachelor med temaet: «Hva kan gjøre det mer attraktivt å bli helsefagarbeider?»

Publisert Sist oppdatert

Det er samlingsuke for Marianne Aga, Kristin Kinn og Hanna Lundgren som samarbeider om oppgaven på yrkesfaglærerstudiet på OsloMet.

Undersøkelser viser at mange av elevene på helse- og oppvekstfag, ikke fortsetter i lære og tar fagbrev etter vg2, selv om det er stort behov for denne arbeidskraften.

I oppgaven ser Aga, Kinn og Lundgren på mulige forklaringer til at så mange velger bort yrket etter skolegangen.

Til Yrke sier de at de mener et funn har stor betydning: Praksisopplevelsene elevene har i skoletiden.

Demotiverende

Er disse opplevelsene dårlige, oppleves det som demotiverende, og elevene er redde for at de vil oppleve det samme i læretiden. Mange velger derfor å ta påbygg eller fortsette i en annen retning. Andre negative faktorer som spiller inn, er mange deltidsstillinger i helse- og omsorgsbransjen og lav lønn.

Hanna Lundgren har selv tatt seg av elever ute i praksis, og hun mener skolene må informere arbeidsplassene bedre om hva som forventes, for i dag er praksisen veldig forskjellig.

– Det bør lages et eget veiledningsprogram for dem som skal ta seg av elevene ute på arbeidsplassene, tilføyer Mariann Aga.

Utfyller hverandre

De tre har ulik bakgrunn, og dette ser de på som en fordel.

– Vi utfyller hverandre, og samtidig har vi likt pedagogisk grunnsyn. Læreren skal være pådriveren, og undervisningen skal være variert og praksisnær, for elevene må øve på den jobben de skal gjøre, mener de tre.

– Hanna er den av oss som har gått på skolen i refleksjonstida, så hun må rydde plass i hjernen når vi andre står fast, sier Aga med et smil. Det var mer faktaorientert da hun gikk på skolen.

Trioen har vært gjennom mye reflektering, drøfting og avstemning om hva som skal med i oppgaven. Dette skjer både når de møtes fem uker i halvåret og over Zoom og Facetime.

– Og så har vi Else Marie Johansen som veileder. Hun er verdens beste.

Videre på master

 Både Lundgren og Kinn er fast bestemt. De skal videre på masterstudiet på OsloMet etter at bacheloroppgaven er godkjent.

– Da kan vi fordype oss enda mer, få høyere lønn og flere muligheter.

Aga hadde tenkt å stoppe etter tre år som student. Så får vi se, for de andre vil gjerne ha henne med videre

Dette er ingen homogen trio.

Hanna Lundgren (25) fra Bjørkelangen er klassens yngste. Hun har fagbrev i helsefagarbeiderfaget og fagskoleutdanning i demens og alderspsykiatri, og har jobbet i hjemmetjenesten og på sykehjemmet.

– Planen min var å bli sykepleier, men så likte jeg så godt å ha ansvaret for elevene som var i praksis på sykehjemmet. Derfor begynte jeg å ta vikartimer på Bjørkelangen videregående skole, og da var det gjort. Det måtte bli lærer, sier Hanna Lundgren, som har fortsatt å jobbe på skolen i hjemkommunen.

Jobber på Bryne

Ved siden av sitter Mariann Aga (48), som har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og jobber på Bryne videregående skole. Hun har også jobbet en del år i barnehage.

– Det var en miljøarbeider på skolen som tipset meg om å søke OsloMet, sier Mariann Aga, som er mor til to voksne barn. Hun er en av dem som alltid har elsket å gå på skolen, ikke minst på grunn av det sosiale. Derfor liker hun også godt å arbeide i gruppe.

– Hvordan fant dere fram til hverandre?

– I fjerde semester hadde vi mat og helse, og da ble vi satt sammen i ei gruppe som arbeidet på kjøkkenet. Vi ble godt kjent og trygge på hverandre og fant ut at vi ville fortsette samarbeidet.

Kristin Kinn har blant annet to fagbrev bak seg, samt har arbeidet som assistent i videregående skole, og nå ser hun fram til å bli ferdig med bachelor og master og begynne for fullt som yrkesfaglærer.Powered by Labrador CMS