Flere fylker planlegger flytting av russetiden

I flere fylker jobbes det med å flytte russetiden til etter eksamen, slik kunnskapsministeren har foreslått. Men ingen rekker å gjøre det allerede i år.

Publisert Sist oppdatert

– Russerådet har diskutert flytting av feiringen til etter eksamen. Det er positiv holdning til en slik endring. Ressursgruppen vil foreslå flytting av feiringen for neste skoleår, skriver avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylke, Bjørn Lyngedal, i en epost til NTB.

Russerådet er en slags «generalforsamling» for russen i Vestland, der alle russepresidentene deltar.

NTB har snakket med opplæringsledelsen i alle landets fylker. Flere andre fylker melder om samme holdning, både hos russen og i skoleledelsen i fylket. Det er fylkeskommunene som har ansvar for de videregående skolene.

– Russefeiringen i Trøndelag har sin kjernetid i maidagene. Vi har et ønske om å utsette russetiden til etter eksamen og samarbeider nasjonalt for å få dette til, opplyser direktør for utdanning Vegard Iversen i Trøndelag fylke.

Hovedutvalget for utdanning i Trøndelag har allerede vedtatt en oppfordring om at russetiden utsettes til etter eksamen.

Kunnskapsministeren backer

Også Møre og Romsdal fylkeskommune kommer med en slik oppfordring.

– Tidspunkt for feiringen er ikke noe skoleeier kan regulere, men vår oppfordring er at den legges til etter eksamen, sier kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) gikk før jul ut og sa at russefeiringen bør skje etter eksamen. I tillegg ba hun fylkene vurdere å innføre forbud med russeklær når det fører til ekskludering.

Nasjonalt samarbeid

Rogaland fylkeskommune leder et nasjonalt samarbeidsråd mellom alle fylkene som jobber for en mer inkluderende og positiv russetid.

– Det nasjonale arbeidet har et langsiktig perspektiv. Vi håper å få til en gradvis endring i tidspunktet for russetiden, sier rådgiver Hilde Blesvik i Rogaland fylkeskommune, som er kontaktperson for det nasjonale arbeidet.

Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning (FKU), hvor alle fylkene er med, jobber med en strategi for å få endret russefeiringen i 2026. Arbeidet foregår i samarbeid med elevene.

Noe skepsis

Også i Oslo jobbes det for å få flyttet russetiden.

– Dette er noe både skoleledelsen og elever ønsker, og vi ser nå på hvordan dette kan løses i Oslo. Dette vil kreve et mer langsiktig arbeid, og er dermed ikke realistisk å få på plass i år. Men vi håper det kan bli mulig neste år, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten til NTB.

Ingen av fylkeskommunene stiller seg direkte negative til å flytte russetiden, men Finnmark trekker fram noe skepsis blant skoler og elever.

– Noen skoler ønsker at det er slik det er nå, men ser utfordringen med gjennomføring av eksamen, samt værforhold, sier rådgiver Lill Beathe Johansen i skoleseksjonen.

I Troms gjennomføres russefeiringen som normalt på våren i år, med unntak i Tromsø hvor russefeiring starter 1. juni.

– Denne senere oppstarten har elevene i Tromsø gode erfaringer med, og Tromsø blir ofte trukket positivt fram nasjonalt når senere oppstart av russefeiring diskuteres, opplyser Øyvind Hermann Endresen i fylkeskommunen til NTB.

Kritisk til kommersielle aktører

Flere fylker ber også om strengere regulering av de kommersielle russeselskapene.

– Det er ønskelig at russetiden flyttes til etter eksamen, og her mener vi at de kommersielle aktørene har en viktig rolle. Skolene kan ikke regulere det som skjer utenfor skoletiden, og nasjonale myndigheter bør sørge for en sterkere lovregulering av de kommersielle aktørene, sier direktør for opplæring og tannhelse Liv Marit Hansen i Vestfold fylkeskommune.

Også fylkessjef for utdanning i Telemark, Helge Galdal, er kritisk til måten aktørene opererer på.

– Det er på høy tid at noen får bukt med de sterke kommersielle kreftene som suger penger fra elevene og bidrar til ekskludering og utrygge rammer for avslutningstiden av 13 års skolegang, sier han.

Skepsis til klesforbud

Kunnskapsministeren har også tatt til orde for at skolene bør forby russeklær når det fører til ekskludering.

Akkurat dette grepet er flere av fylkene mer skeptiske til, og mange er usikre på lovligheten i å innføre et slikt forbud.

Flere fylker har vedtak på at de ikke vil innføre et slikt forbud.

Men i Vestland kan noe være på trappene.

– I høringen til nytt skolereglement foreslås det et mulig tiltak for å kunne forby klær som virker ekskluderende, forklarer opplærings- og kompetansedirektøren.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS