barnehagelærer
ill foto
vikar
voksen og barn

Steinkjer ansetter åtte faste vikarer til barnehagene

Steinkjer kommune skal ansette åtte faste vikarer til kommunens barnehager for å gjøre noe med det høye sykefraværet. Det skjer allerede i år og Utdanningsforbundet jubler.

Publisert

I kommunaldirektørens forslag til vedtak var det foreslått innført neste år, men kommunestyret vedtok onsdag denne uken at det skal innføres allerede i år. 

Ordningen skal innarbeides i budsjettet for 2025-2028, og startes opp så snart som mulig i 2024, heter det i vedtaket.

– Vi synes det er svært positivt at vi får en ordning med faste vikarer i barnehagene. Barnehagene har lenge slitt med høyt sykefravær og vanskeligheter med å få tak i vikarer. Vi tror det er en fordel at vikarene ansettes fast på hver barnehage. Da blir dette en ansatt som kjenner barna og blir kjent med miljøet og rutinene på barnehagen, sier leder for Utdanningsforbundet Steinkjer, Hilde Waaseth Nicolaisen, til Utdanningsnytt.

Hun sier det vil øke kvaliteten sammenlignet med at man er prisgitt den tilkallingsvikaren man eventuelt får tak i fra gang til gang.

– Vi tror dette vil ha betydning både for kvaliteten på barnehagetilbudet og arbeidsmiljøet på barnehagene. For vikaren er det utvilsomt positivt å bli fast ansatt i forhold til forutsigbarhet og rettigheter i arbeidsforholdet.

Ordningen skal finansieres med tildelte vikarmidler og sykefraværsrefusjon, så det blir feil å si at det er en økning i grunnbemanninga, men det er en endring i praksis fra tilkallingsvikarordning til en ordning med fast ansatte vikarer.

– Bruke midlene bedre

Nå skal det lyses ut åtte stillinger.

– Tror du det går greit å få fylt disse stillingene?

– Ja, det tror jeg skal gå greit. Det er som regel bedre søknad til faste stillinger i kommunen enn til vikariater, sier hun.

Også leder for oppvekstutvalget, Gjertrud Holand (SV), ser lyst på vedtaket.

– Aller først så er dette veldig gledelig for Steinkjer kommune. Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon så at vi nå kan bruke midlene på en bedre måte er til det beste for barna, de ansatte og dermed også hele kommunen. Vi har slitt med sykefravær i sektoren, men nå får vi styrket bemanningen, og dermed blir det tryggere rammer for barnehagene.

Målet med ordningen er altså å sikre tilgang på arbeidskraft, redusere fraværet, redusere fraværet i sektoren, skape bedre balanse mellom ressurser og oppgaver for ansatte i arbeidshverdagen, sikre kvaliteten i barnehagetilbudet og redusere risiko for nedstenging av tilbud.

Høyt sykefravør

Utfordringene med sykefraværet slik det er i dag, tilsier at en slik type bemanning vil være kvalitetsmessig og samfunnsøkonomisk fornuftig, skriver kommunaldirektøren i utredningen til kommunestyret.

«Dagens organisering med tilkallingsvikarer er på alle måter en dårlig ordning når sykefraværet er på et stabilt høgt nivå. Sektor barnehage ser ingen god grunn til å fortsette med samme praksis på samme nivå når dette kan organiseres på en smartere og bedre måte», skriver kommunedirektøren, som mener at tiltaket med fast ansatte vikarer er godt begrunnet.

Steinkjer kommune har som målsetting å redusere sykefraværet til 6,9 prosent innen 2024. Sykefraværet i barnehagesektoren har de fire siste årene ligget mellom 11,5 og 15 prosent.

Kommunen har i mange år gjennomført mange tiltak mot sykefravær, uten særlig langvarig suksess.

– Det er tankevekkende at så mange ressurskrevende tiltak tilsynelatende ikke gir varige resultater, kommenterer kommunaldirektøren.

Kommunen viser til liknende tiltak fra Tønsberg hvor erfaringen er redusert fravær, bedre relasjoner med barn og foreldre, mindre stress og økt arbeidsglede og kvalitet.

 

Powered by Labrador CMS