14-åringer var vikarer i barnehage – nå krever politikerne svar

Vindafjord kommune står i en bemanningskrise.

Publisert

Bemanningssituasjonen i oppvekstsektoren i Vindafjord kommune i Rogaland har skapt flere overskrifter i lokalavisen Haugesund Avis den siste tiden. 

I midten av desember kunne avisa fortelle at 14-åringer var blitt brukt som vikarer i en av barnehagene. 

– De kan smøre mat, rydde bord og leke med barna. De har ikke hatt noe ansvar. Bare et supplement til de voksne som er på jobb, forklarte avdelingsleder til NRK i en oppfølgingssak.  

Dårlig bemanning har også ført til at barnehagen, og flere andre barnehager i kommunen, har vært nødt til å be foreldre hente barna tidlig. 

Redusert åpningstid er et av tiltakene i handlingsplanen barnehagene i Vindafjord har, dersom de er dårlig bemannet. I planen heter det også at man kan vurdere å kutte plantid, ta lærlinger inn i grunnbemanningen, og eventuelt redusere tilbudet.

I det siste kommunestyret før jul var bemanningskrisa tema. Politikerne krever nå å bli oppdatert jevnlig om hvor mange barnehager som må benytte seg av tiltak i handlingsplanen. De vil dessuten informeres dersom situasjonen fører til brudd på opplæringsloven, bemanningsnormen eller lignende. 

Kommunestyret har også bedt om mer informasjon om bemannings- og rekrutteringssituasjonen. Saken skal opp til ny behandling i utvalg for oppvekst og omsorg 5. februar. 

– Uforsvarlig å være i barnehagen

I slutten av oktober publiserte Utdanningsforbundet en undersøkelse der styrere i norske barnehager fortalte at de har så lav bemanning at de bryter loven, ikke klarer å gi et godt nok pedagogisk tilbud og ofte må avlyse planlagte aktiviteter.

Over 1200 barnehagestyrere fra både kommunale og private barnehager har svart på undersøkelsen. 

456 av dem sier bemanningssituasjonen i deres barnehage er nokså dårlig eller svært dårlig.

Og over hundre styrere svarer at bemanningen er så lav at det noen ganger er utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.

– Jeg er skremt av hvor ille situasjonen er. Dette er helt krise for barna, og det kan ikke fortsette. Noe må gjøres med bemanningen i barnehagene, sa daværende leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til Utdanningsnytt. 

Før jul spurte vi kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om hva hun tenker om svarene fra styrerne i undersøkelsen. 

– Det er veldig alvorlig. Sånn skal det ikke være, sa Nordtun. 

– De er nødt til å videreformidle dette til kommuneledelsen, fortelle hvordan situasjonen er og forvente at de prioriterer deretter. Jeg bare understreker at bemanningsnormen i dag er en minstenorm. Det er betydelig lokalt handlingsrom for å justere bemanningen.

Powered by Labrador CMS