Barnehagestyrere i ny undersøkelse:
Bemanningen er så lav at det i perioder er uforsvarlig å ha barna der

– Helt krise for barna, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han mener politikerne holder folk for narr når de kommer med stadig nye barnehageløfter uten å bevilge ressursene som trengs.

Publisert Sist oppdatert

En stor andel av styrere i norske barnehager sier de har så lav bemanning at de bryter loven, ikke klarer å gi et godt nok pedagogisk tilbud og ofte må avlyse planlagte aktiviter. 

Det viser en spørreundersøkelse Respons har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

– Jeg er skremt av hvor ille situasjonen er. Dette er helt krise for barna, og det kan ikke fortsette. Noe må gjøres med bemanningen i barnehagene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Over 1200 barnehagestyrere fra både kommunale og private barnehager har svart på undersøkelsen. 

456 av dem sier bemanningssituasjonen i deres barnehage er nokså dårlig eller svært dårlig.

Og over hundre styrere svarer at bemanningen er så lav at det noen ganger er utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.

En rekke funn fra spørreundersøkelsen viser store bemanningsproblemer i barnehagene:

  • Hver femte barnehagestyrer svarer at de ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.
  • 40 prosent av styrerne sier lav bemanning går utover det pedagogiske tilbudet til barna.
  • Rundt halvparten har opplevd at aktiviteter eller opplegg ganske ofte eller svært ofte må avlyses på grunn av lav bemanning.
  • 18 prosent av styrerne svarer at de noen eller mange ganger i løpet av det siste året har hatt så lav bemanning at de måtte redusere åpningstiden eller stenge en avdeling.
  • Blant de 456 styrerne som rapporter om dårlig bemanning, svarer mer enn hver tredje at dette fører til at barn med særskilte behov i liten grad får den hjelpen de har krav på.

Steffen Handal sier man lenge har visst at bemanningssituasjonen i barnehagene er svært presset.

– Noe vi har omtalt som en krise. Da har det først og fremst dreid seg om arbeidssituasjonen til de ansatte med skyhøyt sykefravær, veldig mange barnehagelærere som sier de vurderer å slutte, lav søkning til barnehagelærerutdanningen og barnehager som må stenge avdelinger eller redusere åpningstid på grunn av lav bemanning, sier Handal.

– Bryter loven

Han mener undersøkelsen blant barnehagestyrere viser hva for dårlig bemanning har å si for barna.

– Mange av dem oppgir at bemanningssituasjonen fører til at de bryter loven og rammeplanen. Det rammer de yngste barna hardest, og særlig barn som trenger særskilt oppfølging, sier Handal.

Han peker på at styrerne ofte ender opp i vanskelige avveininger på grunn av dårlig bemanning.

– De må vurdere om de skal stenge barnehagen eller en avdeling fordi det ikke er pedagogisk forsvarlig, eller om de skal opprettholde noe som kun er tilsyn med barna.

– Holder folk for narr

I løpet av de siste tjue årene har antallet barn som går i barnehagene vokst kraftig, og i dag går nesten alle barn i barnehage.

– Det er også flere yngre barn enn før, og barna er lenger i barnehagen. Samtidig har ikke bemanningssituasjonen og muligheten for de ansatte til å følge opp hvert enkelt barn holdt tritt med den utviklingen, sier Handal.

Han viser til at politikerne har lempet stadig mer ansvar og oppgaver over på barnehagene og de som jobber der, uten å bevilge ressursene som trengs for å løse det.

– Politikerne har ønsket seg en barnehage som de verken har finansiert eller bemannet opp til å møte det barna faktisk trenger. Spesielt for de aller minste barna, og de som trenger særskilt oppfølging, er det nå grunn til å spørre om det ikke har blitt så ille enkelte steder at disse ikke bør være i barnehagen, sier Handal.

Om undersøkelsen

Ble gjennomført i månedsskiftet september/oktober 2023.

3019 barnehagestyrere som er medlemmer av Utdanningsforbundet fikk tilsendt undersøkelsen.

1227 styrere har svart (svarprosent på 40,6 %).

Gjennomført av Respons på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Tidligere i år gikk regjeringen ut med nye, oppjusterte mål for barnehagene. Nå er målet at 60 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere. Problemet er bare at det målet er langt unna og virker nokså urealistisk med dagens tilgang på barnehagelærere.

– Hva mener du om politikere som skryter av målsettinger uten at de ser ut til å ha noen tanker om hvordan de skal få det til?

– Det har jeg ingenting til overs for. Jeg synes det er å holde folk for narr. Politikerne lover og lover, men de følger ikke opp med ressurser og strammere normer for bemanning. Jeg er ekstremt skuffa over at regjeringen ikke har fulgt opp med de ressursene som trengs for å nå målsettingene de selv har, sier Handal.

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen:

Powered by Labrador CMS