Nye SSB-tall:
Norge har ikke nok barnehagelærere til å nå målet om 60 prosent i alle barnehager

Kunnskapsministeren vil at 6 av 10 barnehageansatte skal være barnehagelærere. Det er bare ett problem. Det er ikke nok av dem til å få det til, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser tilbud og etterspørsel etter lærere fram mot 2040. Her beregner SSB at det i 2040 vil være et overskudd av barnehagelærere på rundt 13 000 årsverk.

Tallene fra SSB baseres på at like mange utdanner seg til barnehagelærere som i 2021, og at like mange som nå begynner å jobbe i barnehage.

Overskuddet på 13 000 årsverk forutsetter altså at ting forblir slik som i dag også i årene framover.

Fra overskudd til underskudd

Regjeringen gikk imidlertid nylig ut med løfter om at de vil øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 60 prosent innen 2030. I dag er andelen under 50 prosent.

– Vi øker ambisjonene for hvor mange barnehagelærere vi skal ha, og vi står fast på at vi skal ha mange fagarbeidere i barnehagene. Da får vi flere ansatte med formell kompetanse, og gjennom det kan vi heve kvaliteten, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da hun la fram regjeringens nye barnehagestrategi tidligere i år.

De nye tallene fra SSB setter imidlertid kjepper i hjulene for den strategien. For hvis alle barnehager skal ha 60 prosent barnehagelærere, vil overskuddet på 13 000 årsverk bli til et underskudd på rundt 7000 årsverk.

«Den initiale lærermangelen i barnehager kan elimineres, men overskuddet er ikke stort nok til å dekke målsetningen om at 60% av de ansatte skal være barnehagelærere. Til det trengs et overskudd på nesten 20 000 årsverk», skriver SSB i rapporten.

Les også debattinnlegget: Behovet for bedre bemanning i barnehagen må løftes opp i samfunnsdebatten.

– Fortsatt mulig å nå

Så hvor skal regjeringen finne alle barnehagelærerne de trenger?

– Vi mener målet om 60 prosent fortsatt er mulig å nå. Med en god barnehagepolitikk kan vi påvirke utviklingen, og vi er i gang. I år har regjeringen økt bevilgningen til etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage med 180 millioner, til 600 millioner kroner. Det er ny rekord, svarer statssekretær Kjetil Vevle i Kunnskapsdepartementet via e-post.

Les også: Barnehageansatte i harnisk etter Brennas hilsen på barnehagedagen.

Han påpeker at SSBs framskrivinger bygger på en rekke forutsetninger som kan forandre seg. Det gjelder for eksempel barnefødsler, innvandring og hvor mange som fullfører barnehagelærerutdanningen.

– God kompetanse blant de ansatte er nøkkelen til å heve kvaliteten i barnehagene, og til å sikre et godt tilbud for alle barn. Derfor satte vi det ambisiøse målet om 60 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere i 2030 da vi lanserte barnehagestrategien i januar, skriver Vevle.

Powered by Labrador CMS