Tonje Brenna og KDs hilsen på barnehagedagen falt ikke i god jord.

Barnehageansatte i harnisk etter Brennas hilsen på barnehagedagen

Kunnskapsdepartementets forsøk på å gratulere på barnehagedagen på Facebook fikk det til å renne over for mange barnehagelærere. De mener Brenna ikke lytter til sektorens behov.

Publisert Sist oppdatert

«Gratulerer med barnehagedagen.»

Slik startet hilsenen Kunnskapsdepartementet publiserte på sin Facebook-side tirsdag. De satte til og med på et gult hjerte.

Men kommentarfeltet under er blottet for kjærlighetserklæringer i retur. Årsaken er et sitat fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Totalt kunnskapsløse

I Facebook-posten står det:

– Vi vet at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Derfor ønsker regjeringen at flere er fagarbeidere og barnehagelærere og vi styrker satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for alle barnehageansatte, sier Tonje Brenna.

At ministeren skriver om kompetanse og videreutdanning, mens barnehagedagen satte søkelys på nok ansatte, har fått mange til å reagere.

«Hjelper ikke å styrke satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for alle barnehageansatte når ingen orker å stå i yrket!», skriver en.

«Kunnskapsdepartementet er visst totalt kunnskapsløse.» og «Det virker bare flåsete at det er satt av penger til videreutdanning i en sektor, hvor de ansatte har mer enn nok med å holde hue over vann på jobb!» skriver to andre.

KD kom ikke så langt med hjertet de pyntet posten med.

Les også: Bergen skal øke andelen ansatte med barnehagelærerutdanning

– Provoserende

En av dem som reagerer i kommentarfeltet til KD-posten er Kari Coventry, barnehagelærer og medlem av styret i Utdanningsforbundet i Drammen.

Kari Coventry.

– Vi vet av det regjeringen har lagt frem at de er langt mer opptatt av å snakke om kompetanse enn bemanning i barnehagene. Så det i seg selv er ikke overraskende. Det som var provoserende var at de la ut dette innlegget på barnehagedagen, en dag der temaet var bedre bemanning og hvilken forskjell det kan bety for barna, sier hun.

– I anledning barnehagedagen har mange har tatt til orde for at bemanningen må bedres. Men det gjør altså ikke vår egen kunnskapsminister. Det er skuffende.

– I kommentarfeltet er det mange som skriver at de ikke er så opptatt av all praten om kompetanse. Hva sier du til det?

– Jeg er blant dem som sier ja takk, begge deler. Jeg vil gjerne ha flere med utdanning og flere med master. Men jeg vil at bedre grunnbemanning prioriteres.

Les også: Dekorerte barnehagen med budskap om bedre bemanning

– Viser at mange er engasjert

På spørsmål om hva de tenker om responsen på innlegget sitt, svarer Kunnskapsdepartementet følgende i en e-post til Utdanningsnytt onsdag ettermiddag:

– Responsen på innlegget viser at det er mange som er engasjert i barnehagene våre. Barnehagen er veldig viktig for denne regjeringen. I et stramt budsjettår har regjeringen prioritert kompetanseheving i barnehagen. Dette ønsket vi å fremheve på barnehagedagen.

I kommentartråden er det flere om etterlyser svar fra departementet og Brenna. Det får de imidlertid ikke. Tirsdag kveld stengte også KD kommentarfeltet.

Departementet skriver til Utdanningsnytt at de ikke «anså det ikke som hensiktsmessig å gå inn i en debatt i kommentarfeltet på Facebook» og legger til:

«Kunnskapsdepartementet pleier ikke å stenge kommentarfeltet om nettene, men vurderer det i de tilfellene der det blir mye engasjement under et innlegg. Det er fordi vi har et ansvar for at det ikke ligger personopplysninger eller hets i kommentarfeltet. I går kveld kom det mange kommentarer i løpet av kort tid, og da konkluderte vi med at det var nødvendig å stenge det gjennom natten for å holde oversikt og sikre at det ikke ble delt personopplysninger. Kommentarfeltet ble åpnet igjen i dag tidlig.»

– Barnehageeiers ansvar

Utdanningsnytt ba også Brenna svare på spørsmål om innlegget og regjeringens prioriteringer i barnehagepolitikken.

Vi spurte:

  • Regjeringens nye barnehagestrategi sier at man vi ha flere barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagen. Men den sier ingenting om å øke grunnbemanningen, trass i at det er det de ansatte i sektoren etterlyser. Hvorfor lytter ikke regjeringen til dem som jobber i barnehagene?
  • I kommentarfeltet skriver noen lange beskrivelser av en arbeidshverdag hvor de ofte er alene eller alt for få ansatte med barnegruppa. Hva tenker Brenna om at bemanningsnormen kun er på papiret og ikke er virkeligheten i mange av barnehagedagens timer?

I en epost svarer statssekretær Kjetil Vevle (Ap) at det er store kvalitetsforskjeller og varierende kompetansenivå i og mellom barnehagene.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere. Samtidig vil vi se på hvordan vi kan forbedre bemanningsnormen, blant annet ved å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder, gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna og gjennomgå finansieringen av normen.

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap).

Han minner også om barnehageeiers ansvar for å sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan «drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

– Det innebærer at eier må sørge for at det er nok ansatte på jobb til at tilbudet til barna er i tråd med rammeplanen. Dette kravet gjelder uavhengig av bemanningsnormen, og skal være oppfylt i hele åpningstiden, også ved sykdom og annet fravær. Barnehageeier må også vurdere hvor lange åpningstider barnehagene skal ha, sett i forhold til antall ansatte.

Bekymret for utviklingen

Kari Coventry sier hun er skuffet over regjeringens prioriteringer. Hun har forståelse for at noen i kommentarfeltet også setter spørsmål ved regjeringens lovnader om å lytte til sektoren i den mye omtalte tillitsreformen.

– Barnehageansatte sitter med en opplevelse av at politikerne ikke vil høre, sier Coventry.

– Stabilt, kompetent og tilstrekkelig personell er det som skal til for å sikre kvalitet i barnehagen, det bør de være klar over, men den politiske viljen til å legge pengene på bordet er ikke der. Selv om bedre bemanning på lang sikt kan bety penger spart, fordi sykefraværet går ned, fordi barna får et bedre utgangspunkt for skolegang og en bedre start på livet, så tar det lang tid før disse resultatene kommer. Da blir det ikke prioritert.

Coventry sier hun er svært bekymret for utviklingen hun ser.

– Vi har sviktene rekruttering til barnehagelærerutdanningen og frafall fra yrket. 1 av 3 barnehagelærere slutter innen ti år. Det er virkelig bekymringsfullt og jeg må si jeg gruer meg til å se årets søkertall til barnehagelærerutdanningen, sier hun.

Les også: Mange studieplasser for barnehagelærere står tomme

Powered by Labrador CMS