barnehage
leke
klosser

Bergen skal øke andelen ansatte med barnehagelærerutdanning

De kommunale barnehagene i Bergen skal øke sin andel ansatte med barnehagelærerutdanning til minimum 50 %.

Publisert

Økningen skal skje ved at ansatte uten fagutdanning, ved avgang erstattes av ansatte med barnehagelærerutdanning, inntil målet er nådd. Det forutsettes at økningen i andelen pedagoger ikke går på bekostning av målet om 35 prosent fagarbeidere. Det ble vedtatt av bystyret i Bergen etter et forslag fra Odd Arild Viste (Rødt).

I sitt forslag skriver Viste at det er bred enighet om at det trengs flere utdannede pedagoger i barnehagen. Han peker på at barns læring skjer fra første dag, og barnehagen er første steg i et langt læringsløp. I barnehagen lærer barn gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og gjennom et komplekst samspill med omgivelser og andre mennesker.

– Hvert barn skal få et tilbud som er tilpasset sine forutsetninger og interesser, og de skal få muligheten til medvirkning. Alt dette krever høy kompetanse, og det fins solid forskningsmessig belegg for å si at kompetanse er avgjørende for å gi et godt nok tilbud til alle barn, heter de i forslaget fra Viste.

– Hvor lang tid ser du for deg at det vil ta før 50% er nådd?

– Jeg har ikke noe anslag på hvor lang tid dette vil ta. Det viktigste, sånn som jeg ser det, er at dette vedtaket vil gi en utvikling i riktig retning. Dersom det tar for lang tid med dette grepet, mener jeg at politikerne må ta i bruk flere virkemidler, ikke minst med tanke på at regjeringens mål i sin nye barnehagestrategi er en andel på 60 % innen 2030, sier Viste til Utdanningsnytt.

Han håper også at private barnehager vil la seg inspirere.

– Det vil det være et godt grunnlag for i og med at tilskuddene blir beregnet på grunnlag av kostnadene i de kommunale barnehagene, sier han.

Han forteller at det er både kommuner og private eiere som har tatt grep.

Oslo kommune har et mål om 50 % andel i sine barnehager, og ideelle private eiere som Kanvas og Studentsamskipnaden på Vestlandet har lenge hatt en 50 % andel. Dette har de ideelle private eierne klart, selv med et tilskudd fra kommunen som har en lavere pedagogandel som utgangspunkt.

Dersom økningen for eksempel gjennomføres ved at utdannede pedagoger med lav ansiennitet erstatter avgåtte fagarbeidere eller assistenter med lang ansiennitet, vil ikke lønnsforskjellen være særlig stor.

LES: Færre foreldre er misfornøyde med bemanningen i barnehagene

Powered by Labrador CMS