Færre foreldre er misfornøyde med bemanningen i barnehagene

Stadig færre foreldrene svarer at de ikke er tilfredse med bemanningstettheten i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Foreldreundersøkelsen, som Utdanningsdirektoratet (Udir) publiserte onsdag, viser at 3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten i barnehagen er tilfredsstillende.

Antallet som ikke er tilfredse er på 16,2 prosent i år. Det er en nedgang fra 2019. Da svarte 18,5 prosent at de ikke var fornøyd.

Utdanningdirektoratet skriver at nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og «et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen.»

Les også: 9 av 10 foreldre er fornøyde med barnehagen

Om statistikken

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for åttende gang høsten 2022.

174 230 foreldre ble invitert til å delta, og 110 224 foreldre svarte på undersøkelsen. Noe som tilsvarer en svarprosent på 63,3 prosent.

3 100 av 5 419 barnehager har deltatt. Av disse er 1 678 kommunale og 1 422 private.

Foreldre til de yngste mest fornøyd

Bemanningsnormen, som ble trådte i kraft i august 2019, krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og minimum 1 ansatt per 6 barn over 3 år. Per 15. desember 2021 oppfylte 99 prosent av barnehagene normen.

Foreldreundersøkelsen viser at det er foresatte til de yngste barna, og de som har barn i små barnehager (1 til 25 barn), som er mest fornøyde med bemanningen. Det siste samsvarer med den faktiske bemanningstettheten. Bemanningstettheten i de minste barnehagene er på 5 barn per ansatt, mens i de største er den på 5,8 barn.

Undersøkelsen viser at den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre blant foreldre som har barn i private barnehager, til tross for at den faktiske bemanningstettheten er bedre i de kommunale enn i de private barnehagene. I kommunale barnehager er det 5,6 barn per ansatt, mens det er 5,8 barn per ansatt i private barnehager.

Synliggjør bemanning i ukeplanene

Samtidig er det et tilbakevendende tema blant barnehageansatte at bemanningen er for dårlig.

Aksjonsgruppa Barnehageopprøret har kjørt fire kampanjer siden oppstarten i 2018. På denne tiden i fjor lanserte de #sidet, med en oppfordring til barnehageansatte om å fortsette å dele sine bemanningshistorier fra hverdagen.

– Vi gir oss aldri på å synliggjøre barnehagehverdagen, historie etter historie vil sette lyset på problemet til det ikke lenger kan ignoreres, sa barnehagelærer Kari Coventry til Utdanningsnytt den gangen.

Hun mente foreldre vet for lite om hvordan barnehagehverdagen faktisk arter seg.

– Ikke fordi de nødvendigvis ikke er interessert, men fordi ansatte er profesjonelle i de korte møtene de har med foreldrene om morgenen og ettermiddagen, sa Coventry.

– Om det er lite folk på jobb går de ansatte inn for at dagen likevel skal fungere. Vi kan selvsagt ikke møte voksne eller barn med panikk. Vi må bare håndtere situasjonen og skape en så god dag som mulig for barna.

Selv passer hun på å fortelle foresatte sannheten om bemanningssituasjonen. I ukeplanen noterer hun også hvilke dager som er møtedager, for å synliggjøre arbeidet de ansatte utfører.

Vikartørke

Den siste tiden har barnehager rundt om i landet stått i nye bemanningskriser. På grunn av høyt sykefravær og mangel på vikarer har flere vært nødt til å korte ned på åpningstidene.

– Det har aldri vært så stor mangel på vikarer eller så høyt sykefravær noen gang som nå, uttalte direktør i Etat for barnehage i Bergen, Mimi Bjerkestrand, til avisen BA tidligere i februar.

Powered by Labrador CMS