9 av 10 foreldre er fornøyde med barnehagen

93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Etter en nedgang i antall barnehagebarn de siste fem årene, har det blitt litt flere barnehagebarn i 2022. Trenden med større og færre barnehager fortsetter og nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen. Det kommer fram i Udirs årlige analyse av Foreldreundersøkelsen i barnehage. Der kan foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Hovedfunn:

  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
  • 7 av 10 foreldre er fornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyde med barnehagetilbudet.
  • Foreldrene til minoritetsspråklige barn er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldrene til barn med norsk som morsmål.
Powered by Labrador CMS