Barnehagelærer Kari Coventry mener ansatte i barnehager må være ærlige om hvordan bemanningssituasjonen er.

Foreldrene er fornøyde med bemanningen i barnehagene:

– De vet for lite om hvordan hverdagen faktisk arter seg, svarer barnehagelærer Kari Coventry

Nå lanserer Barnehageopprøret sin fjerde kampanje for å synliggjøre det de sier er den faktiske situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uka publiserte Utdanningsdirektoratet resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2021. Der kommer det frem at 3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten.

Det er det samme resultatet som i 2019 og 2020.

«Det ser ikke ut til at koronasituasjonen har gjort noe utslag i foreldrenes overordnede tilfredshet med bemanningstettheten, da denne er relativt stabil sammenlignet med tidligere år», skriver Utdanningsdirektoratet.

Les også: Undersøkelse: Ni av ti foreldre fornøyd med barnehagene

Samtidig roper barnehageansatte stadig høyere om bemanningskrise. Fredag lanserte aksjonsgruppa Barnehageopprøret sin fjerde kampanje #sidet, der de ber ansatte i barnehagene fortelle ærlig om hvordan grunnbemanningen fungerer i praksis.

– Vi mistenker at vi i denne kampanjen, som i våre foregående kampanjer #uforsvarlig, #egentlig og #faktisk vil få historier som atter en gang setter lys på det som best kan beskrives som en bemanningskrise. Vi gir oss aldri på å synliggjøre barnehagehverdagen, historie etter historie vil sette lyset på problemet til det ikke lenger kan ignoreres, sier barnehagelærer Kari Coventry.

Er proffe i møte med foresatte

– Hva tenker du om at foreldrene svarer at de er fornøyde med bemanningssituasjonen og at tilfredsheten er stabil over tid?

– Foreldrene vet for lite om hvordan barnehagehverdagen faktisk arter seg. Ikke fordi de nødvendigvis ikke er interessert, men fordi ansatte er profesjonelle i de korte møtene de har med foreldrene om morgenen og ettermiddagen, sier Coventry.

– Om det er lite folk på jobb går de ansatte inn for at dagen likevel skal fungere. Vi kan selvsagt ikke møte voksne eller barn med panikk. Vi må bare håndtere situasjonen og skape en så god dag som mulig for barna.

Men selv passer hun på å fortelle foresatte sannheten om bemanningssituasjonen. I ukeplanen synliggjør hun også hvilke dager som er møtedager, for å synliggjøre arbeidet de ansatte utfører.

Håper på mer åpenhet

– Vi henger også opp en plakat på døra hver morgen hvor vi opplyser om hvem som er på jobb og jeg informerer om vikarer. I pandemien har vi dessuten vært nødt til å spørre foreldre om de kan hente tidligere noen ganger, fordi vi har vært for få på jobb, sier Coventry.

– Og hvis en foresatt spør meg om bemanning, så svarer jeg ærlig.

Hun håper barnehagene vil fortsette å være mer åpne om bemanning også etter pandemien.

– Det er avgjørende om foreldrene skal få innsikt i hvordan hverdagen arter seg, sier hun.

Fikk ny kamplyst i pandemien

I Foreldreundersøkelsen kommer det frem at det er færre foreldre som svarer at de ikke er tilfreds med bemanningstettheten i år enn for to år siden. Andelen i 2019 var på 18,5 prosent. I 2021 var andelen 16,5 prosent.

Utdanningsdirektoratet skriver at de tror nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen.

Også Kari Coventry har hatt sine beste perioder på jobb i pandemien. Til barnehage-tidsskriftet Første Steg uttalte hun i fjor at hun fikk barnehagen hun hadde drømt om under korona-tiden, da smittevernreglene tvang barnehagene til å dele barna i mindre barnegrupper med faste voksne.

– Vi lå på full bemanningsnorm under koronatiden. Det vi hadde drømt om, ble virkelighet. 7 barn per kohort, aldri mer enn 14 barn på 2 voksne, sa Coventry den gangen.

Hun mener den ga henne nye krefter i kampen for at det burde være virkelighetene hver dag.

– Kohortbarnehagen var en fin vekker, det var godt å få øye på at den hverdagen vi tror på og kjemper for er verdt å kjempe for og at den er akkurat så bra som vi tror den er. Bedre grunnbemanning gir bedre tid med barna, vi får bedre kontakt og har bedre forutsetninger for å følge opp enkeltbarn, sier hun.

Høyt fravær

De siste månedene har imidlertid situasjonen vært den rake motsetning. Mye smitte, isolasjonsregler og annen sykdom har ført til høyt fravær blant ansatte.

Nye tall viser at i den første uken i desember var 30 prosent av alle ansatte i barnehagen borte minst én dag på grunn av sykefravær.

Før jul meldte en rekke storkommuner, som Trondheim, Bærum, Oslo og Bergen, om store problemer med å få tak i vikarer og tilstrekkelig bemanning i barnehager og skoler. Med omikronbølgen etter jul har bemanningssituasjonen fortsatt vært svært presset i en rekke kommuner.

– Jeg tror nok foreldre merker utfordringene med sykefravær, men om de setter dette i sammenheng med det litt større bildet og en skranten grunnbemanning, det er jeg mer usikker på.

Hun tviler også på om Foreldreundersøkelsen egentlig fungerer slik den er tenkt.

Les også: Foreldreundersøkelsen: Er egentlig private barnehager bedre enn kommunale?

Dragkamp og konkurranse

– Det er flere av spørsmålene foreldrene har lite forutsetning for å svare på, som spørsmål om bemanning og barnets medvirkning. Etter at de fjernet kommentarfeltet i undersøkelsen får vi heller ikke mer informasjon om hvordan forelderen har tolket spørsmålet, eller hva som er årsaken til at de svarer som de gjør, sier Coventry.

Hun peker også på at undersøkelsen blir brukt i politiske dragkamper og i slags konkurranse barnehagene imellom.

– Jeg tror også foreldre som er fornøyd med barnehagen tenker at de vil vise det med å gi barnehagen toppscore, uten at de tenker godt nok gjennom hva spørsmålene faktisk tar opp, sier hun.

Samtidig påpeker hun at det er de ansattes, og ikke foreldrenes ansvar, å kjempe for bedre arbeidsvilkår og bedre grunnbemanning.

Les også: Bemanningen i barnehagene øker – men foreldrene er mer misfornøyde

– Hva mer må utredes?

– Foreldre flest er opptatt av sitt barn, og det skal de få lov til å være, det er vår jobb som profesjon å løfte den saken, heldigvis med blant annet FUB, Foreldreutvalg i barnehagen, på laget. De har jo virkelig tatt ansvar og forstått utfordringene, sier Coventry.

– Nå er det på tide at politikerne viser at de også har gjort det og følger opp pene ord med handling.

– BASIL-tallene, som også kom denne uka, viser at tre av ti barnehager fremdeles mangler pedagoger. Kunnskapsministerens svar er at hun vil sette ned et utvalg og lage en ny barnehagestrategi. Er det handling nok for deg?

– Strategi og utvalg er fint, men jeg kan ikke skjønne hva mer som må utredes eller undersøkes. Vi har vært tydelige på behovet for bedre bemanning i mange år. Nå må det snart skje noe.

Powered by Labrador CMS