I løpet av én uke var 23 500 barnehageansatte borte fra jobb – og det var før omikronbølgen

Nye tall viser at i den første uken i desember var 30 prosent av alle ansatte i barnehagen borte minst én dag på grunn av sykefravær. Men kun en liten andel ble registrert som koronafravær.

Publisert

Denne uken kom Utdanningsdirektoratet med nye tall om barnehagesektoren i 2021. Noen av tallene tar for seg koronasituasjonen i barnehagene og sykefravær, reduserte åpningstider og hvor mange barnehager som måtte stenge i korte perioder.

Før jul meldte en rekke storkommuner, som Trondheim, Bærum, Oslo og Bergen, om store problemer med å få tak i vikarer og tilstrekkelig bemanning i barnehager og skoler. Med omikronbølgen etter jul har bemanningssituasjonen fortsatt vært svært presset i en rekke kommuner.

– Tilbudet i mange barnehager vil kunne kollapse helt, fordi det ikke er tilgang på folk, sa kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL til TV 2 i februar, og også kommuneorganisasjonen KS bekreftet at sykefravær og vikarmangel går ut over tilbudet i barnehagene.

23 578 ansatte borte

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet gir et øyeblikksbilde fra den første uka i desember, uke 48. Da var det fortsatt i all hovedsak delta-varianten av viruset som herjet.

I løpet av denne ene uka hadde 23 578 ansatte minst én fraværsdag, noe som utgjør 30 prosent av alle ansatte. Men kun 22 prosent var registrert å ha vært borte på grunn av korona eller koronasymptomer.

Den samme uka var 82 000 barn borte minst én dag fra barnehagen. Det utgjorde 31 prosent av alle barna. Men kun 26 prosent av fraværet ble rapport å være koronasykdom eller symptomer på korona.

Fraværet blant barn var høyest i Nordland og Troms og Finnmark og lavest i Rogaland og Trøndelag.

1 av 5 med redusert åpningstid

Flere barnehager har måttet redusere åpningstiden eller stenge i korte perioder for å få kabalen til å gå opp. Fra 1. august til 15. desember i fjor måtte 1 av 5 barnehager ha redusert åpningstid i perioder, enten for hele barnehagen eller for enkelte avdelinger.

Nesten hver femte barnehage i Oslo og Bærum (18 og 19 prosent) måtte stenge helt eller delvis minst én gang i denne perioden. I resten av landet var andelen langt lavere.

På landsbasis måtte 8 prosent av barnehagene stenge helt eller delvis i korte perioder. Det store flertallet av disse måtte kun stenge én gang, og gjennomsnittlig antall dager de holdt stengt var 2,3 dager.

Tallene er hentet inn gjennom rapporteringssystemet Basil, hvor barnehagene selv rapporterer inn informasjon som blir etterspurt. Fraværstallene om ansatte og barn er altså basert på hva barnehagene selv rapporterer inn ut fra informasjonen de sitter på.

Les også: Tre av ti barnehager mangler pedagoger: Brenna vil lage ny barnehagestrategi før hun kommer med tiltak for bedre bemanning.

Powered by Labrador CMS