Tre av ti barnehager mangler pedagoger:
Brenna vil ha ny barnehagestrategi før tiltak for bedre bemanning

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lover bedring, men har ennå ingen konkrete tiltak for økt bemanning i barnehagene. De neste månedene skal hun «lytte til sektoren» for å lage en ny barnehagestrategi fram mot 2030.

Publisert

Torsdag kom nye tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at tre av ti barnehager fortsatt ikke oppfyller pedagognormen. Det er omtrent som ved forrige måling for et år siden.

Normen skal sikre et minimum antall barnehagelærere ut fra hvor mange barn det er i barnehagen. Kunnskapsministeren sier nå de må løfte kompetansen i barnehagen.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for barn og unges utvikling. Da er det et paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lavest. Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sier Brenna.

Ny strategi – nytt diskusjonsforum

Etter å ha stått med begge beina plantet i koronasituasjonen de siste månedene, begynner nå kunnskapsministeren å få rom til å gjøre andre ting.

Til høsten lover hun å legge fram en ny barnehagestrategi fram mot 2030, hvor flere barnehagelærere og flere fagarbeidere er et uttalt mål. Brenna sier de vil stille tydelige krav til kvalitet og pedagogisk personell. Denne uken skal hun møte sentrale aktører i barnehagesektoren i et nyopprettet Nasjonalt barnehageforum for å diskutere strategien.

– Hva skal den strategien i korte trekk inneholde?

– Det kommer til å dreie seg om kvalitet, og hvordan vi sammen kan jobbe for å øke kvaliteten. Flere barnehager, både store og små, skal ha en bedre bemanningssituasjon. I det arbeidet er vi opptatt av å lytte til sektoren for å finne ut hva som er utfordringene og eventuelle hindre for å få det til, sier Brenna.

Disse sitter i Nasjonalt barnehageforum

  • KS
  • Utdanningsforbundet
  • Fagforbundet
  • Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
  • Sametinget
  • Virke
  • Delta
  • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
  • Universitets- og høgskolerådet – lærerutdanning (UHR-LU)
  • Pedagogstudentene

– Barnehageansatte har ropt ut om dårlig bemanning i flere år, noe dere også har støttet som opposisjonsparti før dere gikk inn i regjering – hvorfor setter dere ikke bare i gang med konkrete tiltak istedenfor enda et nytt utvalg?

– Fordi vi tror sektoren har masse spennende å melde om kvalitetsutvikling, og å lytte til det er nyttig. Vi sier i regjeringsplattformen at vi vil se på hva slags oppgaver som tar tid vekk fra barna. Da må vi høre fra barnehagehverdagen hvordan den oppleves for å finne ut hva som skal til for å løse dette enda bedre, sier Brenna.

Les også: Regjeringen vil kreve en leder i hver barnehage

Ingen konkrete løfter nå

– Vekslende regjeringer har vist seg å ha et liberalt forhold til hva som ligger i begrepet «skal være klart til høsten» – kommer det noe konkret nærmere august eller nærmere desember?

– Jeg må holde meg til å si høsten, sier Brenna og ler, men understreker at desember er litt for mye jul til å kalles høst.

– Og til høsten lover du å komme med konkrete tiltak rettet mot bemanning?

– Jeg vil gå så langt som å si fire ting. Én, vi skal ha god dialog med sektoren og diskutere hvor skoen trykker, hva skal til for å lykkes bedre. Punkt to, vi skal gå gjennom reglene med tydelige kvalitetskrav for både offentlige og private barnehager. Punkt tre, vi skal se på finansieringen av private barnehager for å sikre at pengene går til barnehage. Og punkt fire, vi vil jobbe fram en barnehagestrategi som sørger for høy kvalitet, god bemanning og kompetanse i alle barnehager.

– Dere bruker den vage formuleringen «forbedre bemanningsnormen», kan du love barnehageansatte at de faktisk vil bli flere på jobb?

– Grunnen til den vage formuleringen er at det er ulike utfordringer i forskjellige barnehager. Hovedbekymringen rundt bemanningsnormen er at det blir en minimumsnorm alle legger seg på. En annen utfordring er å finne ut hva som er hindrene for at de ansatte opplever at det er nok folk på jobb. Derfor vil jeg lytte til sektoren, for det er bedre enn at jeg sitter og tar avgjørelser alene på et kontor.

– Er staten villig til å ta regningen for økt bemanning?

– Vi kommer selvfølgelig til å ta høyde for dette i arbeidet med kommende budsjetter. Samtidig er det viktig å si at noe av økningen på to milliarder til kommunene som kom i dette statsbudsjettet har til hensikt å bidra til å finansiere bemanningsnormene.

Les også: Barnehagelærere løser i dag arbeidsgivers oppgaver

Bekymret for de små

Tallene viser at det blir færre barnehager, og det er de minste barnehagene med under 26 barn som i størst grad forsvinner. Andelen små barnehager har gått ned fra 31 prosent i 2012 til 24 prosent i dag. Det bekymrer kunnskapsministeren.

– De små privateide og ideelle barnehagene er viktige for å gi et barnehagetilbud nært folks bosted. Derfor er vi opptatt av å gi disse barnehagene bedre rammevilkår, og blant annet gi kommunen mulighet til å prioritere disse, sier Brenna.

– Hvorfor er det så viktig å bevare de minste barnehagene?

– Jeg er opptatt av det skal være et mangfold i sektoren, at barnehager skal være litt forskjellige og kunne spille på ulike fortrinn. Det er synd om alle barnehager blir helt like.

– En nokså stor andel av de små barnehagene er familiebarnehager, som ikke har samme krav til bemanning som resten av sektoren, er dette noe du er opptatt av å bevare?

– Det blir stadig færre familiebarnehager og små barnehager totalt sett. Det er viktig å diskutere. For foreldre og barn er målet at barnehagen må være god, uansett hvor stor den er.

Les også: Familiebarnehagene har ikke krav om pedagoger

– Det er skrevet at du åpner for å gå mot sentrum-høyre i Stortinget for å få i havn et nytt barnehageforlik – stemmer det, og hvorfor?

– Venstre kom med en invitasjon til et bredt barnehageforlik i forrige uke. Da svarte jeg at alle som har lest Hurdalsplattformen, og som er enige i de grepene vi foreslår der, er jeg interessert i å snakke med. Jeg er opptatt av å få et regelverk som står seg over tid og som øker kvaliteten. Regelverket må også sikre at offentlige overføringer til barnehage brukes på barnehage.

Powered by Labrador CMS