Regjeringen vil kreve en leder i hver barnehage

Kunnskapsministeren har bedt Udir foreslå ny ordlyd i forskriften til barnehageloven for å sikre alle barnehager en stedlig leder.

Publisert

– Barnehagene trenger kompetent personell i alle ledd. Vi trenger nok pedagoger, fagarbeidere og ledere som sammen kan sørge for god pedagogisk drift og forsvarlig bemanning. Det skal være godt å gå i barnehagen, og det skal være godt å jobbe der, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Et par uker er gått siden KS avviste Utdanningsforbundets krav om stedlig styrer i alle barnehager i årets arbeidstidsforhandlinger.

I ettertid sa Utdanningsforbundet at de vil jobbe mot regjeringen for å få gjennom kravet.

I Hurdalsplattformen heter det nemlig at regjeringen skal «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna».

– Det løftet følger vi nå opp. Jeg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppgave å utrede og sende på høring et forslag til ny forskriftsbestemmelse om krav til stedlig leder, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Barnehagene har fått stadig flere oppgaver og lovkrav de må følge. God ledelse er viktig for å sikre kvalitet i det arbeidet. Barnehagestrukturen har også endret seg, derfor er det viktig at kravet om stedlig leder tydeliggjøres i forskriften til barnehageloven.

Les også: Manglende styrerressurser forsterker bemanningskrisa

– Viktig med tydelige føringer

Barnehageloven sier at alle barnehager skal ha en daglig leder, er det ikke lovfesta at han eller hun må være tilstede i barnehagen, ei heller hvor stor stillingen skal være. Det eneste forskriftene til loven presiserer er at det ikke er lov å samordne styrerressursene på flere barnehager for å redusere kostnader.

Les også: Nina er styrar i to barnehagar:– Lite tid går i størst grad ut over dei tilsette

Under valgkampen i høst viste svarene de ulike partiene ga Utdanningsnytt at det er bred enighet om at barnehagene bør ha en stedlig styrer.

– Vi vil sikre stedlige styrere, med barnehagelærer­utdanning eller annen pedagogisk utdanning i alle barnehager, sa Silje Josten Kjosbakken i Rødt.

– Høyre vil stille krav om at det er én stedlig og lokal styrer i hver enkelt barnehage og stramme inn dagens lovverk, uttalte Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Så hvordan har det seg at KS avviser dette når både regjeringen og flere andre partier mener stedlig styrer må være et krav?

Høring

– KS må svare for hvilke vurderinger de har gjort. Men at bemanning i barnehagene er et ressursspørsmål for mange kommune er det ikke i tvil om. Nettopp derfor er det så viktig med tydelige føringer, sier Tonje Brenna.

– Betyr det at det også vil følge penger med en forskriftsendring?

– Forslaget fra Udir skal ut på høring. Den prosessen vil vise om styrerkravet vil kreve mer ressurser, så det må vi komme tilbake til.

Skal gå gjennom normene

I 2015 ga Fafo ut rapporten "Tidsbruk i barnehagen". Der fortalte 65 prosent av styrerne at mesteparten av tiden deres går til administrative oppgaver. Blant styrerne med ansvar for to barnehager var tallet enda høyere, 73 prosent. Ifølge rapporten opplever de også i noe større grad at rapporteringsarbeidet går utover muligheten til å følge opp de ansatte slik de skulle ønske.

Ifølge Basil, Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk blir det også stadig flere ansatte per styrer i norske barnehager. Mens det var 12,4 ansatte per styrer i 2014, var tallet 13,6 i 2020.

Utdanningsforbundet har tidligere uttalt at de også ønsker en styrernorm, altså en norm for hvor mange ansatte det kan være per styrer. Det vil imidlertid den planlagte forskriftsendringen ikke si noe om.

– Stedlig leder er det viktigste å få på plass. Men vi har sagt at vi skal gå gjennom bemanningsnormene og da er det naturlig at vi også ser på dette forholdet, sier Tonje Brenna.

Powered by Labrador CMS