Denne barnehagen har bemanningen Brenna drømmer om

Med 57 prosent barnehagelærere og 30 prosent fagarbeidere har Bekkfaret barnehage bemanningen kunnskapsminister Tonje Brenna vil ha i alle landets barnehager.

Publisert

– Styrer og våre tre teamledere tar seg av alt som har å gjøre med økonomi, personal og vikarer. Pedagogene kan konsentrere seg om det pedagogiske arbeidet, sier Mari Mandal.

Hun er barnehagelærer og teamleder i Bekkfaret barnehage i Ørland kommune i Trøndelag. Den kommunale barnehagen har 90 barn og en bemanning kunnskapsministeren drømmer om. Med 57 prosent barnehagelærere og 30 prosent fagarbeidere er de nærmest malen for regjeringens nye barnehagestrategi.

Mari Mandal (t.h.) og styrer Hege Sørgård Hovd roser Brenna for å se verdien av å få flere fagfolk inn i barnehagene. Helt fornøyd med regjeringens ferske målsettinger er de likevel ikke.

– Det krever ressurser og bedre grunnbemanning om man skal lykkes, sier Mandal.

Hege Sørgård Hovd og Mari Mandal.
Hege Sørgård Hovd og Mari Mandal.

– Øker ambisjonene

I midten av januar la regjeringen frem sin nye barnehagestrategi «Barnehagen for en ny tid». Der skriver de at innen 2030 skal 60 prosent av de ansatte være barnehagelærere. 25 prosent skal være fagarbeidere. I dag er tallet henholdsvis 44 og 22 prosent.

Tidligere har målet de fleste politiske partier har satt, vært minst 50 prosent barnehagelærere.

– Vi øker ambisjonene. Med flere ansatte med formell kompetanse kan vi heve kvaliteten, sa Brenna til Utdanningsnytt i januar.

«Barnehagen for en ny tid»

  • Innen 2030 skal minst 60 prosent av de ansatte være barnehagelærere. Av disse skal flere enn i dag ha mastergrad.
  • Innen 2030 skal 25 prosent av de ansatte være fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere).
  • Holde maksprisen lav og gjennomgå moderasjonsordningene.
  • Vurdere strengere regulering av kostpenger i barnehagen.
  • Styrke innsatsen i områder med integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.
  • En ekspertgruppe skal se på betydningen av barnehage, skole og skolefritidsordning for sosial utjevning og for sosial mobilitet.
  • Kommunene skal ha større mulighet til å bestemme finansiering av og krav til barnehager.
  • Offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal gå til drift av barnehager og stimulere til mangfold og kvalitetsutvikling.

Tross drastisk synkende søkertall for barnehagelærerutdanningene mener kunnskapsministeren at målet om 60 prosent barnehagelærere er mulig å innfri.

I Bekkfaret barnehage kan pedlederne konsentrere seg om arbeidet med barna.
I Bekkfaret barnehage kan pedlederne konsentrere seg om arbeidet med barna.

– Men det forutsetter at både private og kommunale eiere bruker ressurser på kompetanse og bemanning. Så må vi fra statlig side også prioritere dette i våre budsjetter, sier hun.

Blant mange barnehageansatte har imidlertid den største frustrasjonen de siste årene handlet om at de er for få ansatte på jobb gjennom hele åpningstiden. De vil ha flere hender, ikke bare høyere utdanning.

I sitt ferske strategidokument sier ikke regjeringen noe om å stramme inn kravene til dagens bemanningsnorm. De skriver riktignok at de vil «forbedre» den ved å «stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna».

Det siste er den største utfordringen i Bekkfaret barnehage også. Og det skyldes nettopp høye ambisjoner om faglig kompetanse.

Les også: En bemanningsnorm for hele åpningstiden

– Bruker hverandre

Ikke bare har alle barnehagelærerne krav på fire timers plantid i uka, men i Bekkfaret barnehage får også fagarbeiderne og assistentene en time til forberedelser og planlegging. Bare i teamet til Mari Mandal skal 19 timer plantid tas ut hver uke.

– Kommunen har bevilget penger til økt grunnbemanning i barnehagene. Det løser noe av utfordringen, men er langt ifra det vi trenger for full grunnbemanning gjennom hele dagen, sier Hege Sørgård Hovd.

Les også: En ambisiøs barnehagestrategi som mangler grunnmuren

I 2020 ble Bjugn og Ørland kommuner slått sammen til «nye» Ørland. Begge kommuner hadde da allerede i en årrekke praktisert topedagog-system i barnehagene. Per i dag har Bekkfaret barnehage ingen pedagogiske ledere på dispensasjon, barnehagene har egen kokk og egen tiltaksleder (spesialpedagog).

– Vi er heldige som jobber i en kommune som satser på og lytter til vår sektor, sier Hovd.

Mari Mandal er glad for at hun jobber i en barnehage der de ansatte har høy faglig kompetanse.
Mari Mandal er glad for at hun jobber i en barnehage der de ansatte har høy faglig kompetanse.

Hun og Mandal ser klare fordeler med å ha et høyt utdannet personale.

– Vi har gode fagdiskusjoner i ansattgruppa, vi bruker hverandres kompetanse og jobber strukturert og langsiktig, sier Hovd.

– Vi kan møte foresatte med gode faglige råd og arrangerer også faglige foreldremøter. Pedagogisk-psykologisk tjeneste har meldt at de merker det faglige nivået hos oss når vi jobber med enkeltbarns utfordringer.

Både Hovd og Mandal skulle imidlertid gjerne sett at staten og regjeringen bidro med mer.

– Brenna snakker om kvalitet, men ikke om hva det krever av ressurser. Det er synd at hun ikke ser at flere fagfolk krever bedre bemanning, sier Mandal.

Powered by Labrador CMS