En bemanningsnorm for hele åpningstiden

Debatt: – Vi vil ikke velge mellom tilstrekkelig plantid og tid med barna, vi vil ha begge deler.

Publisert Sist oppdatert

For at barnehagen skal kunne gjennomføre sitt samfunnsmandat er barnehagelærernes planleggingsarbeid en grunnpilar. Er dagens 51 år gamle ordning med fire timer plantid i uken dimensjonert for å løse dagens krav?

Plantidens største konkurrent er hensynet til barna. Bemanningsnormen utfordrer pedagogenes plantid. Som pedagog har man krav på minst fire timer plantid i uken, noe som ble fastsatt for 51 år siden. Hvordan skal plantiden løses uten at det påvirker tiden med barna, og samtidig sørge for at barna får pedagogisk kvalitet i arbeidet som utføres?

Plantiden er til for å gjøre barnehagehverdagen til barna bedre og for å realisere myndighetenes krav til barnehagen, men plantid betyr også mindre tid med barna. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har alle uttalt mål om 50 prosent pedagogtetthet.

Målet om 50 prosent pedagoger i alle barnehager innen 2030 må sees i forhold til dagens bemanning. Plantid, møtetid, foreldrekontakt og lignende bør regnes utenom den gjeldende bemanningsnormen, slik både Utdanningsforbundet og Arbeiderpartiet mener. Frem mot 2030 må løsningen være at bemanningsnormen holdes ved like slik at plantiden ikke kommer på bekostning av bemanningstettheten.

Vi trenger plantiden

Mye har skjedd i barnehagesektoren siden 1972. Det stilles mange krav til det pedagogiske arbeidet, både fra eiere og myndighetene. Plantiden følger antall pedagoger på avdelingen, og ikke antall barn. Vi kan komme i en situasjon med to avdelinger som får to vidt forskjellige utgangspunkt og rammebetingelser. Det får oss til å tenke at det hele må revurderes. Hvordan kan det gjennomføres samtidig som at barna blir ivaretatt? For, vi trenger plantiden, men barna trenger oss også.

En bemanningsnorm for hele åpningstiden

Vi må slutte å undergrave vår egen profesjon ved å si at vi heller vil ha bemanningstetthet enn plantid.

Bemanningsnormen gjelder ikke for hele barnehagens åpningstid og tar ikke hensyn til plantiden. En pedagog skal ha minst fire timer plantid på en uke, og om en trenger mer plantid, skal dette tilrettelegges for. Hvor er de økonomiske rammene for dette slik at bemanningstettheten kan opprettholdes?

Ja til flere pedagoger, men også en økt øvrig bemanning. Vi vil ikke velge mellom tilstrekkelig plantid og tid med barna, vi vil ha begge deler, og vi må slutte å undergrave vår egen profesjon ved å si at vi heller vil ha bemanningstetthet enn plantid. Vi sitter med en følelse av at vi må ta dette valget, men vi eier ikke dette problemet - det er det eiere og barnehagemyndighetene som gjør.

Les også: Vil stramme inn åpningstidene for å innfri bemanningsnormen

Powered by Labrador CMS