barnehage
barn leker
lego
duplo

Vil stramme inn åpningstidene for å innfri bemanningsnormen

I Vestre Toten foreslår barnehagesjefen å redusere åpningstidene i barnehagene med en halv time for å kunne innfri bemanningsnormen.

Publisert

Det er oppvekst- og velferdsutvalget i kommunen som nylig behandlet en sak om nye åpningstider i de kommunale barnehagene. Saken er utsatt for å kunne gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldre og en høringsuttalelse fra samarbeidsutvalgene. Det forteller barnehagesjef i Vestre Toten kommune, Malin Iversen, til totenidag.no.

Kommunen vil blant annet kartlegge hvilke konsekvenser innstrammingen får for den enkelte familie.

Bakgrunnen er at de ansatte i fjor varslet at de ikke klarer å innfri kravene som lov og forskrifter tilsier. En kartlegging viser at barnehagene er bemannet etter lovens minstekrav i kun fem timer av en åpningstid på ti timer per dag.

Ved å stramme inn på åpningstidene, får man økt bemanningstettheten gjennom hele dagen, skriver avisa.

Saken skal behandles igjen i mars.

I fjor vedtok Larvik å redusere åpningstidene i kommunens barnehager. Målet er et ønske om økt bemanningstetthet gjennom hele dagen og bedre kvaliteten.

Powered by Labrador CMS