Universitetet i Oslo er lærestedet med størst økning i førstevalgssøkere til lærerutdanninger.

Her er de mest og minst populære lærerutdanningene

Færre vil bli lærer enn før, men det finnes læresteder som kan vise til oppgang i søkertallene.

Publisert Sist oppdatert

Fredag kom det nye tall fra Samordna opptak som viser en ny nedgang i antall søkere til lærerutdanningene. 

Samlet sett var fallet på 4,2 prosent sammenlignet med 2024. 

Det er ikke dramatisk i seg selv, men fallet kommer på toppen av en stor nedgang de siste årene. 

Siden toppåret i 2017 er det blitt 42 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene. Samtidig er det store forskjeller mellom de 18 lærestedene som tilbyr disse en lærerutdanning. 

– Disse søkertallene bekrefter det vi har sett over tid: Læreryrket er dessverre et yrke som blir stadig mindre attraktivt, sa Ingelinn Gramstad, rektor ved Ytre Enebakk skole til Utdanningsnytt om det nye fallet i søkere til lærerutdanningene. 

I samtlige grafikker i denne saken har vi tatt utgangspunkt i førstevalgssøkere.

OsloMet er studiestedet med fleste førstevalgssøkere.

Utdanningsnytt har også sett nærmere på hvilke læresteder som er mest populære, ut fra hvor mange søkere de har per planlagte studieplass.

Her er det Norges idrettshøyskole som kommer ut på topp, med tre førstevalgssøkere per planlagte studieplass. 

Selv om det har vært en nedgang på landsbasis, finnes det læresteder som har økt antallet søkere fra 2023 til 2024. 

Universitetet i Oslo øker mest, med en prosentvis økning på 20 prosent, mens Samisk Høgskole og MF vitenskapelig høgskole falt mest. Begge de sistnevnte har fått halvert antallet søkere til sine lærerutdanninger fra 2023 til 2024. 

Hvis vi ser på utviklingen de siste ti årene, er det kun NLA Høgskolen og Universitetet i Bergen som kan vise til en oppgang. Selv om disse har flere søkere i år enn i 2014, har også disse hatt flere søkere i tidligere år.

Skrøt av søkertall – stort fall siden 2018

Som grafikkene over viser, er det mulig å skape mange fortellinger basert på det samme tallmaterialet. I en pressemelding fra Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), trekker de frem en gledelig økning for deltidsstudiet i barnehageutdanningen i Trondheim. 

«DMMH ser en stor økning i antall søkere til barnehagelærerutdanning på deltid i Trondheim sammenlignet med fjorårets tall. Denne økningen er på hele 43 %.», står det i pressemeldingen.

Det stemmer isolert sett, men dette sier mer om at søkertallet for 2023 var veldig svakt, enn at søkertallet for 2024 er spesielt høyt.

På spørsmål om denne utviklingen er noe å juble for, skriver rektor Else Berit Skagen ved DMMH at de «ikke jubler» over disse søkertallene, men er glad for at nedgangen totalt sett ser ut til å ha stabilisert seg. Høyskolen har fått 5 prosent flere søkere i år enn i fjor, hvis vi ser på alle utdanningene. 

– Vi er ikke fornøyde med at vi nasjonalt, og lokalt, har alt for få som søker seg til et yrke i barnehagen, men vi er glade for at søkningen i sum ikke faller ytterligere og at deltid har tatt seg betydelig opp, skriver Skagen. 

Powered by Labrador CMS