Kutter i åpningstidene for å øke kvaliteten i barnehagene

Fra oktober kutter Larvik kommune åpningstidene i de kommunale barnehagene med 45 minutter.

Publisert Sist oppdatert

Det besluttet kommunestyret den 15. juni.

Per i dag er de kommunale barnehagene i Larvik åpne i 10 timer og 15 minutter hver dag. Det er lengre enn sammenlignbare kommuner.

Målet med å kutte i åpningstiden er et ønske om økt bemanningstetthet gjennom hele dagen og bedre kvaliteten.

Les også: Dagens bemanning i barnehagene er for lav, og det går utover barna

«Formålet med å justere ned barnehagens åpningstid er en mulighet til å påvirke kvaliteten i barnehagene, samt beholde og øke kvaliteten på tilbudet til hvert enkelt barn og søke å redusere fravær og belastningen på ansatte i barnehagene», heter det i sakspapirene.

Der står det også at redusert åpningstid kan bety mye for det enkelte barn i et langsiktig forebyggende perspektiv og bygger opp under kommunens fokus på tidlig innsats.

De ansatte er positive

En høringsrunde kommunen har gjennomført viser at de fleste barnehagene ønsker å kutte i åpningstidene. Nå blir det opp til den enkelte barnehage å vedta sine åpningstider.

– Det er barnehagens samarbeidsutvalg (SU) som vedtar klokkeslett for åpning og stenging ut i fra lokale behov, men fortsatt med en åpningstid på 9 timer og 30 minutter, sier Anja Sterner, virksomhetsleder for barnehage i kommunen i en pressemelding.

I august sender barnehagene ut en undersøkelse til foreldre og foresatte for å få tilbakemeldinger på foretrukket åpningstid. Da kan samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage vedta åpningstid på bakgrunn av flertallets ønske i foreldregruppen.

Les også: Barnehagene må bemannes for barnas beste

Tidsklemme

I høringsrunden ble også foresatte, gjennom SU (Samarbeidsutvalg), spurt om hva de tenkte om endringen i åpningstidene. Mange var positive, men noen peker på at de vil få utfordringer med å få hverdagen til å gå opp. Dette gjelder spesielt for dem som har lang vei til barnehagen.

Dette ble også påpekt da saken var oppe til politisk behandling. Partiet BedreLarvik ønsket å stoppe endringen med nettopp den begrunnelse.

– Mange foreldre vil ha utfordringer med å nå en full arbeidsdag om de har noe kjørevei til jobb, het det i forslaget til vedtak signert Stig Alsaker.

Det forslaget falt imidlertid. Derimot fikk Kristelig Folkeparti flertall for at endringen skal evalueres innen barnehageåret 2024/2025.

Endringen i åpningstider vil også få økonomiske konsekvenser for Larvik kommune. Virksomhet barnehage vil trenge en rammeøkning på estimert 1,5 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS