Behovet for bedre bemanning i barnehagen må løftes opp i samfunnsdebatten

Debatt: Barnehagebemanning må også debatteres i kanaler som når ut til et bredere publikum.

Publisert

14.mars 2023 ble barnehagedagen markert, og slagordet i år er «Liten og stor». Dette dreier seg om betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Hvordan kan det ha seg at bemanning i barnehagen ikke fyller kriteriene for å kunne debatteres i kanaler som når ut til et større publikum enn de spesielt interesserte? Små mennesker skal en gang bli store mennesker, og livet her og nå er med på å danne grunnlaget for hvordan små mennesker får det som store mennesker.

Barnehagen er en stor del av små menneskers liv her og nå, og i rammeplanen for barnehagen står det at «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7).

For de ansatte i barnehagene er dette et stort ansvar, og når da de store menneskene i barnehagene roper høyt at de må være flere for å kunne klare å ivareta dette ansvaret, er det ikke da en sak som er viktig for oss alle?

Så, hvem med stor nok stemme vil hjelpe de ansatte i barnehagene med å få løftet samfunnsdebatten om behovet for økt bemanning? Førstemann til mølla.

Les også: Dekorerte barnehagen med budskap om bedre bemanning

Powered by Labrador CMS