Tornes barnehage.
Tornes barnehage.

Dekorerte barnehagen med budskap om bedre bemanning

I hele mars måned har foresatte i Tornes barnehage kunne lese om hvordan barnehagehverdagen kan bli med enda bedre bemanning.

Publisert Sist oppdatert

– Norske barnehager er gode, og vi opplever generelt at vi har et godt pedagogisk tilbud her hos oss. Men vi ser også hva vi kunne oppnådd om vi hadde hatt flere ansatte, sier Ida Reistad Eidem, pedagogisk leder i Tornes barnehage.

Barnehagen, som ligger i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal, har 45 barn og 13 ansatte i ulike stillingsstørrelser. De oppfyller kravene til bemanningsnormen, men Eidem skulle gjerne sett at de hadde flere kolleger å spille på.

Ida Reistad Eidem.
Ida Reistad Eidem.

Dette ønsket de å formidle til foreldrene i anledning barnehagedagen. Derfor dekorerte de denne måneden barnehagen med plakater som viser til ønsket om økt bemanning.

– Med flere ansatte kunne vi hatt enda større mulighet for å følge opp barnas initiativ og utforsking. Vi ville sluppet å si nei til lese en bok, eller avbryte en aktivitet fordi vi må gjøre klart til måltid. Vi kunne vært tettere på i alle situasjonene som oppstår, sier Eidem og bruker et konkret eksempel fra noe de har jobbet mye med det siste året: Konflikthåndtering.

– Når vi er tett på, både før, etter og i en konflikt, kan vi veilede barna på en god og utviklingsstøttene måte. Hos oss har det ført til at barna får flere verktøy som de kan bruke når konfliktene oppstår. Men skal man lykkes med slikt arbeid er det avgjørende med tilstedeværende ansatte som følger barna tett.

Aksjonsdag over hele landet

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte. Barnehagene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen.

Bemanning

Barnehageloven stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen per desember 2022.

Det er i gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer.

Private barnehager bruker mindre penger på bemanning enn kommunale barnehager.

De store konsernene bruker minst penger på bemanning.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

I Tornes Barnehage valgte de å bruke aksjonsplakatene. I tillegg har de skrevet om aksjonen i månedsbrev til foreldrene. I brevet som gikk ut etter vinterferien skrev de om den økte voksentettheten man kan oppleve i deler av for eksempel skoleferiene.

"Med økt voksentetthet har vi større anledning til å følge barna tett. Vi kan utforske sammen gjennom barnehagedagen og ALLTID ha et fang tilgjengelig. Dessverre er ikke alle dager i barnehagen sånn, og det er nettopp dette som er temaet ved årets barnehagedag", heter det i brevet.

Slike plakater har barnehagen laget mange av for å vise foreldrene hva bedre bemanning kan føre til.
Slike plakater har barnehagen laget mange av for å vise foreldrene hva bedre bemanning kan føre til.

– Jeg opplever at foreldrene støtter kravet om bedre bemanning. De ser at det kan gi barna et enda bedre tilbud og en enda bedre barnehagehverdag, sier Eidem.

– I rammeplanen står det blant annet at alle handlinger og avgjørelser skal ha til hensikt å være til barnets beste. Det er lettere å oppnå om du har nok ansatte på jobb.

Krever full bemanning hele åpningstiden

I dag oppfyller de fleste barnehager bemanningsnormen, men fagforeningene jobber for at normkravet skal skjerpes. De peker på at bemanningsnormen kun er bemanning på papiret og at virkeligheten er en annen med vakter for ansatte, plantid for pedagoger og sykefravær. Utdanningsforbundet jobber blant annet for at grunnbemanningsnormen må gjelde for hele åpningstiden.

«Barnehager som er åpne 11 timer daglig har en åpningstid som er 22 prosent lengre enn barnehagene med ni timer åpningstid. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i barnehagene som holder åpent lengst. Derfor må normen økes i barnehager der åpningstiden er mer enn ni timer», heter det på forbundets sider.

Powered by Labrador CMS