Kvalsund barnehage.

Mangler folk – lokker med firedagersuke med full lønn

I et forsøk på å rekruttere flere til Kvalsund barnehage tester Hammerfest kommune ut firedagersuke med full lønn, i tillegg til lønn over tariff og signeringsbonus. 

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Hammerfest kommune at de har hatt utfordringer med høyt sykefravær og rekruttering i Kvalsund barnehage. Så nå vil de prøve noe nytt. 

For å få ned arbeidsbelastningen og forsøksvis rekruttere flere ansatte vil de i tre år fremover teste ut firedagersuke med full lønn.

«Det må være noe av det beste jobbtilbudet du kan få som barnehageansatt!», skriver kommunen. 

Gleder seg

Kvalsund barnehage ligger cirka tre mil unna Hammerfest sentrum og har i dag 26 barn. Styrer i Kvalsund barnehage, Una Charlotte Øien, sier at de gleder seg til å komme i gang med utprøvingen. 

– Det har vært utfordrende med mangel på folk og høyt sykefravær i ganske lang tid nå, og vi har altfor ofte måttet holde deler av barnehagen stengt fordi vi har manglet ansatte på jobb. Nå gleder vi oss både til å forhåpentligvis få ansatt flere og teste ut firedagersuke. Vi regner med at det også vil virke positivt på sykefraværet, så vi kommer inn i en god spiral, sier hun. 

– Og så må vi jo bruke litt tid på teste ut dette i praksis og finne en god måte å organisere oss på når alle har en fridag i uka.

Mangler nesten 3000 barnehagelærere

Pedagognormen

Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet øker mangelen på barnehagelærere. Ifølge deres beregninger vil  Norge trenge over 2800 flere årsverk med barnehagelærere for at alle barnehagene skal kunne oppfylle pedagognormen. 

Pedagognormen sier noe om hvor mange barn en barnehage kan ha per pedagogisk leder (se mer i faktaboks).

I Hammerfest er det bare halvparten av kommunens totalt 13 barnehager som oppfyller normen. 

HER KAN DU SJEKKE HVORDAN DET LIGGER AN I DIN KOMMUNE

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest,  Arve Solvi Paulsen, sier at de har slitt lenge å skaffe nok folk. Ifølge Paulsen er det nesten ikke er vikarer å oppdrive i kommunen, og distriktsbarnehagen Kvalsund har vært særlig hardt rammet. 

Over tariff + signeringsbonus

– Derfor er det kjempebra at vi nå er i gang med skikkelige tiltak for å prøve å snu situasjonen. Det har kommet som et politisk initiativ å innføre firedagers uke, for å få testet ut om det kan være med på å løse problemene. Forsøksperioden er på hele tre år, så vi burde få et godt grunnlag for å evaluere ordningen skikkelig, sier Paulsen. 

Fra før tilbyr også kommunen garantilønn på 20 000 kroner over tarifflønn i alle barnehagene, og 40.000 over tariff i Kvalsund barnehage. I tillegg får de ansatte en signeringsbonus på 50 000 om de binder seg for to år. 

– Om ordningen med firedagersuke blir en suksess som vi håper, så kan det jo bli aktuelt å utvide ordningen til flere eller alle barnehagene i Hammerfest også, sier kommunalsjefen. 

Powered by Labrador CMS