Lillo Gård barnehage i Oslo er en av to barnehager som har redusert arbeidstid i to år. Bildet ble tatt ved oppstart av prosjektet i fjor høst.

Ansatt med redusert arbeidstid:

– Jeg føler meg sterkere og har mye mer overskudd

De trives bedre i jobben, opplever bedre helse og har mer overskudd, forteller ansatte som jobber kortere arbeidsuker til forskere.

Publisert Sist oppdatert

– Med fridagen føler jeg meg mye mer utvilt. Jeg føler meg sterkere og har mye mer overskudd. 

Det sier en av de ansatte i en av de to barnehagene som har fått redusert arbeidstid, til forskere i  Rambøll Management Consulting. Det kommer frem i et nylig publisert tidlignotat. 

– Har fått lavere blodtrykk

Sitatene avslører at etter et halvt år med kortere arbeidsdag- eller uke, har de ansatte fått en mer energisk og sunnere hverdag: 

– Jeg har fått lavere blodtrykk. Stressnivået har gått drastisk ned, man har lenger tid til å hente seg inn, sier en av de ansatte til forskerne. 

En tredje forteller: 

– Jeg er så heldig som har fridag midt i uka. Jeg føler at jeg kan gi mye mer i jobben nå.

To barnehager i Oslo og Stavanger ble pekt ut til å være med i to ulike pilotprosjekter, initiert av de to kommunene. De ansatte har henholdsvis arbeidsdager på seks timer og arbeidsuker på fire dager. Og det med full lønn og pensjonsopptjening. 

Noen av spørsmålene avslører en betydelig forskjell mellom kontrollbarnehagene og pilotbarnehagene:

–  At de opplever mer overskudd av å jobbe sekstimersdag, er ikke overraskende, sier Line Bjørnskau Brandt, prosjektleder i bydel Sagene. 

Brandt påpeker at personalgruppen i Oslo har en lav snittalder og trives i jobben. Den langvarige effekten vil man dog måtte vente på.

– Om de vil kunne greie å stå lenger i jobben vil være vanskelig å se, da prosjektperioden er på to år, sier hun.

Pilotprosjekt på redusert arbeidstid

  • Ansatte på Lillo Gård barnehage, på Sagene i Oslo (15 ansatte, 56 barn) har arbeidsdager på seks timer. 
  • Ansatte på Gullfaks barnehage, på Tasta i Stavanger (15 ansatte, 60 barn) har arbeidsuker med fire dager.
  • Arbeidsukene i begge barnehagene er på 30 timer i uken, mot tidligere 37,5 timer.
  • Det er selskapet Rambøll Management Consulting som har fått oppdraget på følgeforskning tilknyttet pilotprosjekt av redusert arbeidstid.
  • Nylig publiserte de et tidlignotat, med foreløpige resultater fra forskningen.
  • Pilotprosjektene ble startet av Oslo og Stavanger kommune sommeren 2023 og avsluttes sommeren 2025.

Prosjektlederen berømmer forskerne for å involvere både foreldre, ansatte, store og små barn i undersøkelsene. Da det ikke har blitt gjort noen målinger i forkant av prosjektet, er det likevel vanskelig å bedømme effekten av prosjektet fra den første undersøkelsen. 

– Det er uheldig at det ikke har blitt foretatt en nullpunktsmåling, for det betyr at vi ikke kan se endringer nå etter første måling. Derfor ser jeg fremover til midtveisrapporten i mai, sier hun.

Sammenligner med andre barnehager

På spørsmål om hvorfor det ikke ble tatt en slik måling før prosjektet startet, svarer Jon Martin Sjøvold fra Rambøll, på epost at de skal sammenligne resultater i løpet av forsøksperioden.

– Vi gjennomfører også målinger i kontrollbarnehagene og vil studere og sammenligne kartlagte resultater fra barnehagene i løpet av forsøksperioden, skriver Sjøvold.

Forskerne følger nemlig også to barnehager som ikke har redusert arbeidstiden. Det skal fungerer som en referanse og for å utelukke at endringer skyldes andre forhold.

Oppdraget er å finne ut hvordan redusert arbeidstid påvirker arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og økonomi i de to barnehagene. 

Får ikke svar på om sykefravær går ned

Allerede etter et halvt år er resultatene noe bedre i pilotbarnehagene enn i kontrollbarnehagene, men ikke nok til at de kan anses som signifikante, slik at det kan utelukkes at de det ikke skyldes tilfeldigheter. Så langt er det altså ansattes opplevelse som gir størst utslag: 

– De har mer overskudd til å gjøre det de ønsker på fritiden, og de opplever at jobben har mindre grad av negativ påvirkning på egen helse, kommenterte Sjøvold til VG tidligere denne uken.

Sykefraværet i barnehagesektoren har over mange år vært blant de høyeste i Norge, og blir ofte løftet fram av politikere som en god grunn til å teste ut nye arbeidsformer, eller å avslutte kostbare prosjekter

Der må forskerne i Rambøll skuffe, for de forventer ikke at prosjektet vil føre til målbare resultater på sykefravær i løpet av prosjektperioden, som varer i to år.

Årsaken er at det tar lang tid å endre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass, og enda lengre tid å se effekten på sykefraværet. Men de vil kunne beregne sannsynligheten for at bedre trivsel, bedre relasjoner og lavere emosjonelle krav vil kunne føre til lavere sykefravær over tid.

Powered by Labrador CMS