Leder for byrådet i Bergen, Christine Meyer (H).

Sekstimersdagen tok slutt i Bergen

Byrådsleder Christine Meyer (H) mener kortere arbeidstid ikke fører til lavere sykefravær i barnehagene.

Publisert

– Dette byrådet mener at forsøk med sekstimersdagen ikke er et godt målrettet tiltak for å få ned sykefraværet, og det var derfor aldri aktuelt å legge inn penger til å videreføre dette tiltaket, skriver byrådsleder Christine Meyer (H) i en epost til Utdanningsnytt. 

Nylig ble det kjent at Stavanger kommune fortsetter å teste ut sekstimersdagen i Gullfaks barnehage, på tross av signaler fra det borgerlige bystyret om å avslutte prosjektet.  Det ble formelt vedtatt i formannskapet sist torsdag. Oslo kommune viderefører også sitt forsøksprosjekt på sekstimersdagen, på Lillo Gård barnehage i Oslo. 

Forprosjektet på to barnehager i Bergen ble til etter initiativ av Rødt, som fikk støtte av byrådet til å bruke rundt to millioner kroner på dette. Ansatte i to barnehager arbeidet henholdsvis sekstimersdager og fire dagers arbeidsuke gjennom høsten i fjor. Planen var at det skulle resultere i et pilotprosjekt. Men den gang ei.

Både det avgåtte byrådet og det nye byrådet har jobbet med årets budsjett, og ingen av dem har satt av penger til prosjektet.  Byrådsleder Christine Meyer, som tidlig kritiserte satsingen, peker på at et tidligere forsøk med sekstimersdagen i Bergen ikke førte til redusert sykefravær.  Det var blant hjemmehjelp- og boligtjenester i 2007.

– Forsøk med sekstimersdagen er dyre tiltak, i tillegg til at det krever mer personell i en situasjon der det er knapphet på arbeidskraft. Vår vurdering er at det er andre tiltak som er mer virksomme, skriver Meyer og viser til at byrådet i sitt tilleggsbudsjett har satt av fire millioner kroner til det de kaller et nærværsprosjekt. 

Byråd for barnehage og skole i Bergen, Daniel Hägglund (FrP), er i likhet med byrådslederen i tvil om kortere arbeidstid er riktig medisin:

–  Forprosjektet har vist at det fremdeles er usikkerhet knyttet til effekten på sykefravær og tjenestetilbudet over lengre tid. Men sykefraværet i barnehagesektoren er høyt, og noe som byrådet tar på alvor.

Powered by Labrador CMS