Utdanningsnytt besøkte Bekkfaret barnehage i Ørland i vinter. De er en av barnehagene i prosjektet med økt bemanning i kommunen.

Økt bemanning fikk ned sykefraværet med 32 prosent

Ørland kommune økte grunnbemanningen i barnehagene. Det førte til en reduksjon i sykefraværet på 32 prosent på ett år. 

Publisert Sist oppdatert

I første kvartal i 2022 var sykefraværet blant barnehageansatte i Ørland kommune i Trøndelag på 19 prosent. Ett år etter var det nede i 13. Årsaken: Økt grunnbemanning. 

Det kommer frem i en evaluering kommunen har gjort av prosjektet. 

I tillegg til lavere sykefravær viser evalueringen også at stabiliteten i personalgruppa har økt og at plantiden for pedagogene gjennomføres som planlagt. De ansatte melder også om mindre stress, større grad av trygghet og en følelse av å bli verdsatt av arbeidsgiver. 

Ekstra stillinger i grunnbemanningen har dessuten bidratt til arbeidet med å få på plass en heltidskultur. Det er færre ansatte i delt-stillinger i kommunen nå enn ved oppstart av prosjektet.  

– Vi ser en klar tendens som bekrefter at prosjektet har gitt økt kvalitet på barnehagetilbudet for barn, foreldre og ansatte, mer forutsigbart og mindre belastende arbeidsmiljø for ansatte og en tydelig nedgang i sykefraværet, skriver kommunedirektøren i evalueringen. 

Nå videreføres bemanningsprosjektet ut 2023. Det sa politikerne ja til i det siste kommunestyret før sommeren. 

Tiltaket anbefales også videreført innenfor driftsrammen i 2024. Men, skriver kommunedirektøren,  administrasjonen mener det vil bli krevende om ikke kostnadene til korttidsvikarer reduseres og at sykefraværet går ytterligere ned. 

Høyt utdannet personale

Utdanningsnytt besøkte Bekkfaret barnehage i Ørland i vinter.  Den kommunale barnehagen har 90 barn, 57 prosent barnehagelærere og 30 prosent fagarbeidere. Ingen av de pedagogiske lederne er på dispensasjon. Barnehagen har dessuten egen kokk og egen tiltaksleder (spesialepedagog). 

– Vi er heldige som jobber i en kommune som satser på og lytter til vår sektor, sa styrer Hege Sørgård Hovd til Utdanningsnytt i vinter. 

Siden april i fjor har de kommunale barnehagene hatt ekstra bemanning ut over kravene i bemanningsnormen; opp til 2,3 årsverk. I tillegg har ansatte i deltidsstillinger fått tilbud om heltidsjobb.

Hun og barnehagelærere Mari Mandal ser klare fordeler med å ha et høyt utdannet personale.

– Vi har gode fagdiskusjoner i ansattgruppa, vi bruker hverandres kompetanse og jobber strukturert og langsiktig, fortalte Hovd.

– Vi kan møte foresatte med gode faglige råd og arrangerer også faglige foreldremøter. Pedagogisk-psykologisk tjeneste har meldt at de merker det faglige nivået hos oss når vi jobber med enkeltbarns utfordringer.

Powered by Labrador CMS