Bevilger 6,5 millioner til økt bemanning i skoler og barnehager i Moss

I tillegg vedtok politikerne å bruke 10 millioner kroner på vedlikehold av skolebygg og 500.000 kroner på kulturopplevelser i SFO.

Publisert Sist oppdatert

I det siste kommunestyremøtet før sommeren fikk Ap, Sp, SV, Rødt, MDG og KrF fikk flertall for å bruke nesten 40 millioner mer enn budsjettert. Midlene er blant annet øremerket økt bemanning i helse (10 millioner), økt grunnbemanning i skole (fire millioner kroner), økt grunnbemanning i barnehage med flere fagarbeidere (2,5 millioner kroner), vedlikehold av skolebygg (10 millioner kroner) og kulturopplevelser i SFO (500.000 kroner).

Ifølge Moss Avis har håper politikerne at de nye stillingene vil være på plass allerede fra høsten av. Bevilgningen gis som følge av solide overskudd i kommunen. 

– Vi har fått et fond som vi nå kan disponere. Dette er penger som innbyggerne våre skal nyte godt av, svarer Shakeel Rehman (Ap) til Moss Avis

– Dette har vært en viktig sak for dette flertallet lenge. Det er en stor satsing og nå slår det helt konkret ut i bevilgninger av penger, kommenterte Rødts Eirik Tveiten. 

Venstre og Frp stemte også for forslaget fra posisjonen, mens Høyre og partiet Ny Kurs stemte mot.

Sparer på mindre vikarbruk

Posisjonen peker også på at de ved å øke bemanningen forventer at sykefraværet vil gå ned og at de dermed også kan spare penger på mindre bruk av vikarer.  

Utdanningsforbundet (UDF) i Moss skriver på sine facebook-sider at de er svært glad for millionene som bevilges til økt bemanning. Men de peker på at sykefraværet er høyt og at det er mye å spare ved å bedre bemanningen ytterligere.  

Ifølge UDF Moss viser sykefraværsstatestikken i barnehagene for 2020 og til og med 1.tertial 2023 et gjennomsnittlig månedlig sykefravær på 15,57%. De har regnet ut at kostnadene til kommunen og staten med et slik sykefravær utgjør om lagt 35 millioner kroner per år. 

– Innsparingspotensialet er stort. (...) Dette er en start og det er bra. Men vi mener det er viktig å øke med flere barnehagelærere også. Så her har posisjonen fortsatt en lang vei å gå, særlig hvis de ønsker å nå regjeringens mål om 60% barnahagelærere i barnehagene, skriver UDF Moss i innlegget. 

Powered by Labrador CMS