Underskudd rammer Lindesnes-skolene: Kutter i ansatte og slår sammen klasser

Lindesnes kommune går mot et underskudd på 101 millioner kroner i år. Det rammen skolene.

Publisert Sist oppdatert

Under formannskapsmøtet i Lindesnes kommune torsdag advarte ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) om konsekvensene dersom det ikke blir gjort noe med pengebruken.

– Da er vi på Robek-lista om fire år, sa Sagebakken ifølge Fædrelandsvennen.

Sagebakken gikk fra jobben som rektor til ordførervervet for snart fire år siden. Da sa han til Utdanningsnytt at tilstrekkelig med ressurser til barnehage og skole var hans kampsak.

Men nå må han kutte i sektoren.

Reduksjon i innkjøp

I fjor endte underskuddet i sørlandskommunen på 42 millioner kroner. Nå peiler de inn mot et underskudd på ytterligere 58,4 millioner. I Oppvekstsektoren alene forventer de et merforbruk på 26,5 millioner, som blant annet skyldes høyere tilskudd til de private barnehagene enn budsjettert.

Det betyr at kommunen ligger an til et samlet underskudd på 101 millioner kroner. Som igjen får konsekvenser for skolene.

– Vi må ty til nedbemanning i vår sektor, det er ikke mulig å komme utenom, sa enhetsleder for Oppvekst, Einar Buø, skriver Fædrelandsvennen.

Planen er å kutte med 24 årsverk i grunnskolene gjennom året. Det vil også bli sammenslåing av klasser, reduksjon i innkjøp av undervisningsmateriell og de ansattes datautstyr blir ikke erstattet.

Mange små skoler

I formannskapsmøtet torsdag ble det også lagt frem en rapport fra Agenda Kaupang, som har sett nærmere på pengebruken i Lindesnes og andre sammenlignbare kommuner. De konkluderer med at Lindesnes har høy kvalitet i skolen, men også et langt høyere kostnadsnivå.

Det største innsparingspotensialet ligger innen undervisning, skriver Agenda Kaupang. De påpeker blant annet at kommunen har relativt få elever per skole, som er kostnadsdrivende og bruker 1,9 millioner kroner mer i året på skoleskyss enn sammenlignbare kommuner. Kostnadene til grunnskolen har også gått vesentlig opp fra 2020 til 2021.

– Kommunen kan spare både gjennom en mer effektiv struktur og innen eksisterende struktur, eller begge deler, står det i rapporten.

Powered by Labrador CMS