Vil sette en grense for antall elever i klassen

Politikerne i Gjesdal kommune i Rogaland mener 30 elever per klasse i ungdomsskolen er for mye. Nå er forslaget å sette en maksgrense på 28 elever.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for diskusjonen som har blusset opp i Rogalandskommunen er et økende elevtall i ungdomsskolen og en interpellasjon fra Senterpartiet i kommunestyret i slutten av mars. Gjesdal ungdomsskole vil de neste skoleårene ha en betydelig økning av elever fra dagens elevtall på 421 elever til opp mot 520 elever i 2025.

Hittil har planen vært seks parallelle klasser på 29-30 elever per klasse. Senterpartiets representant tok til orde for å opprette en eller to ekstra klasser ved skolen og fikk ordføreren og resten av kommunestyret med seg.

Nå får de saken til politisk behandling. Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

– Fordel å få ned elevtallet

I forslaget vil kommunedirektøren sette en maksgrense på 28 elever per klasse på ungdomstrinnet.

– Gjesdal kommune har barn og unge som et av sine hovedsatsingsområder i kommuneplanen. Tiltaket med å sette det retningsgivende elevtallet per klasse til 28, vil være i tråd med denne satsingen, skriver kommunedirektøren i sin anbefaling.

Lærere ved Gjesdal ungdomsskole ønsker endringen velkommen. I et intervju med Stavanger Aftenblad sier lærer Mona Ågotnes at det er en utfordring å få til god undervisning med så mange elever i klassen.

– Når det er færre elever til stede, for eksempel på grunn av sykdom, rekker jeg over alle, og det er lettere å få alle med. Fra et lærerperspektiv er det en fordel å få elevtallet ned, sier hun.

Men tiltaket har sin pris.

Må bygge om gymsal

For hver ekstra klasse som opprettes vil det koste kommunen cirka 1,6 millioner i året. De økte kostnadene skyldes utgifter til flere lærere og kontaktlærertillegg.

I tillegg har Gjesdal ungdomsskole utfordringer med nok plass. Skal skolen ha flere klasser vil de trenge flere klasserom og flere kontorplasser for ansatte. Kommunedirektøren foreslår å bygge om den gamle gymsalen.

«En mulighet som framstår som både realistisk og kostnadseffektivt, er å bygge om dagens gamle gymnastikksal til å bli rom for praktisk estetiske fag og/eller klasserom. Gjennom å gjøre dette kan en frigjøre andre rom på skolen til å bli klasserom», heter det i saksfremlegget.

Snitt på 22 elever per klasse

I februar i år publiserte Utdanningsdirektoratet en ny rapport om klassestørrelse i norsk skole.

De fant at få skoler har klasser med flere enn 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet. Tallene fra skolelederundersøkelsen fra 2022 viser også at den gjennomsnittlige klassestørrelsen øker gjennom grunnskoleløpet, fra i gjennomsnitt 17 elever per klasse på 1. trinn til 22 elever per klasse på 10. trinn.

Powered by Labrador CMS