barnehagebarn
sklie
leke
alene
mobbing i barnehagen

– Ikke penger til å oppfylle bemanningsnormen i hele åpningstiden

Så lenge staten ikke bidrar med penger, ser ikke kommunedirektør Trine Myrvold Wickstrøm i Lillestrøm at det er penger til å sørge for at bemanningsnormen oppfylles i alle barnehager i hele åpningstiden.

Publisert

Kommunen har regnet på hva det vil koste å sørge for full bemanning i alle barnehagene i hele åpningstiden: 240 millioner kroner i året.

Dette fordeles på en kostnadsøkning i kommunale barnehager på 121 millioner kroner og økte tilskudd til de private barnehagene på 119 millioner kroner. Til sammen må antall årsverk økes med 184.

Wickstrøm peker på at det er gjort erfaringer i andre kommuner, og peker blant annet på Tønsberg og Stavanger, og at Bærum også har regnet på en slik ordning. I Stavanger ble sykefraværet halvert på kort tid, vikarbruken gikk ned, og de ansatte rapporterte om økt ro og trivsel. I Tønsberg førte en bemanningsøkning til redusert stress hos de ansatte.

De kommunale barnehagene i Lillestrøm har i dag 10 timers åpningstid, og følger minimumsnormen i ordinære avdelinger. Ansatte har 7,5 timers arbeidstid noe som medfører at bemanningsnormen kun er oppfylt ca. fire av ti timer om dagen.

Direktøren peker på at et barnehagetilbud hvor bemanningsnormen i alle barnehager oppfylles i hele åpningstiden, med stor sikkerhet vil gi et bedre tilbud til barna både på kort og lang sikt.

– I tillegg vil gode barnehager kunne gi gevinster til samfunnet når barn får likere mulighet til å lykkes i skolen og senere i livet, slår hun fast men legger til at kostnadene ved en slik kvalitetsøkning er betydelige.

– All den tid staten ikke finansierer en slik bemanningsøkning, kan ikke kommunedirektøren se at det er mulig å prioritere dette innenfor kommunens økonomiske rammer, skriver direktøren i sitt forslag til vedtak.

Saken behandles i kommunens hovedutvalg for oppvekst onsdag ettermiddag, og i formannskapet og kommunestyret før sommerferien.

Powered by Labrador CMS