Bærum rådhus

Bærum Ap ønsker full bemanning i barnehagene hele åpningstiden – prislapp: 285 millioner kroner

Arbeiderpartiet i Bærum går til valg på å øke grunnbemanningen i barnehage. Målet er at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid. Nå har kommunedirektøren regnet på hva det vil koste.

Publisert

Kommunedirektørens regnestykke:

Opprettholde bemanningsnormen under hele åpningstiden i barnehagene krever:

  • Økt bemanning i kommunale barnehager 182 årsverk
  • Kostnadsøkning i kommunale barnehager 120 millioner
  • Økt tilskudd til private barnehager 165 millioner
  • Total økt kostnad ved å opprettholde full bemanningsnorm under hele åpningstiden i barnehagene 285 millioner

I 2018 ble det innført en bemanningsnorm i alle barnehager som satte krav til antall voksne i barnehagene. Siden den gang har det vært diskusjon om ikke denne normen burde gjelde hele barnehagens åpningstid – noe den ikke gjør i dag.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Bærum kommune fremmet derfor i november i fjor et forslag om å få beregnet hva det vil koste å ha full bemanning i barnehagene.

– Vi mener at økt grunnberedskap er kjempeviktig og det trenger man gjennom hele dagen. Flere voksne gir en bedre dag, sier fraksjonsleder for Arbeiderpartiet, Elisabeth Nesset.

Nå har kommunedirektøren i Bærum kommune lagt frem sine beregninger. Prislappen kommer på 285 millioner kroner (se faktaboks). Saken står som orienteringssak for oppvekstutvalget 7. februar.

Hvor skal det kuttes?

På spørsmål om hvor pengene skal hentes fra, svarer Aps Elisabeth Nesset at det er viktig å få belyst kostnaden og realismen i forslaget. Hun poengterer at dette ikke er en realitetsbehandling av det å oppfylle bemanningsnormen i hele åpningstiden.

– Arbeiderpartiet har programfestet at vi ønsker å øke grunnbemanningen med mål om å oppnå bemanningsnormen i hele åpningstiden. Det er tidlig å si noe om hvor eventuelt pengene skal hentes fra - dette er en betydelig sum. Men Ap mener at det å bruke penger på barn og unge er en investering for fremtiden, sier hun.

Nesset forteller at Arbeiderpartiet mener at Bærum kommune har råd til dette. Kommunen har gått med overskudd de senere årene. Hun mener det må være mulig å hente penger der.

Elisabeth Nesset ser også for seg at vikarbruken kan gå ned og at dette forslaget vil ha positive ringvirkninger. Hun forteller at pilotering på økt grunnbemanning fra andre kommuner viser at dette blant annet virker positivt på sykefraværet.

– Pengene brukt på vikarer innen oppvekst og barnehage kan være med å finansiere dette. I 2021 var den kostnaden på ca. 36 millioner. Det er et realistisk mål å få vedtatt bemanningsnorm i hele åpningstiden, sier hun.

– Ikke viljen det skal stå på

Bærum kommune har vært Høyre-styrt i mange år. Lederen i Utvalg for barn og unge, Haakon Kvenna Veum fra Høyre, er tydelig på at 285 millioner kroner er en betydelig kostnad.

– Det er en stor prislapp og nå har vi fått tallene. Det er alltid fint å få gode tall. Og så går budsjettbehandlingen til høsten på vanlig vis, sier han.

Veum er klar på at alle lokalpolitikere ønsker så stor bemanning som mulig og at det ikke er viljen det skal stå på. Samtidig poengterer han at alle kommunale budsjetter må gå opp.

Les også (debattinnlegg): En bemanningsnorm for hele åpningstiden

Powered by Labrador CMS