Illustrasjonsfoto: Paal Svendsen

Satser på økt bemanning i Stavanger-barnehager

I Stavanger planlegger den nye flertallskoalisjonen å øke grunnbemanningen i barnehagene. Forsøk har vist at det kan gi en innsparing på vikarbudsjettet 23 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert onsdag 25.09 klokken 16:39, etter at Utdanning er blitt opplyst om at dersom økningen i Stavanger gjøres etter modellen fra forsøket vil det ha en prislapp på 229 millioner kroner.

Den nye flertallskoalisjonen i Stavanger består av Ap, Sp, FNB, MDG, Rødt og SV. De har kommet til enighet om ny politisk plattform. Den som skal ha ansvaret for oppvekstsektoren i Stavanger blir Eirik Faret Sakariassen (SV).

I den nye politiske plattformen som det kommende kommunestyret presenterte i går, var et av punktene satsing på barnehage.

Eirik Faret Sakariassen (SV) får ansvaret for oppvekstsektoren i Stavanger. Foto: SV

– I Stavanger har vi hatt et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i to barnehager. Der halverte de sykefraværet på kort tid, noe som igjen førte til at de slapp å leie inn vikarer via bemanningsbyrå. I tillegg rapporterte de ansatte at det gav økt ro og trivsel i barnehagene. Ved å øke grunnbemanningen og satse på ansatte i hele stillinger tror vi at sykefraværet vil gå ned og at flere kan stå lenger i jobben sin, sier Sakariassen.

I forsøkene fikk tre ansatte ansvaret for sju barn på småbarnsavdeling, tidligere hadde de ni barn. På storbarnsavdelingene reduserte de ansvaret fra 18 til 14 barn per tre ansatte. Gjennomføres en bemanningsøkning ut i fra den modellen vil det koste 229 millioner kroner.

– De private barnehagene må få de samme tilskuddene som de kommunale. Har dere mulighet til å bestemme at de private også skal ha samme bemanning som de offentlige?

– Jeg er usikker på hva vi kan si om bemanning hos private, så da vil jeg foreløpig ikke kommentere det.

Gratis skolemat

Stavanger planlegger også å innføre gratis skolemat i utvalgte bydeler.

– Vi har hatt et prøveprosjekt i noen barnehager og har gode erfaringer med å tilby mat. Dette er en helsesatsing og skal tas fra helsebudsjettet og ikke fra skolebudsjettene. Maten skal lages av fagfolk. Pedagogene skal ikke brukes til dette, de skal brukes som lærere, sier Sakariassen.

Hvor mye som skal brukes til de enkelte tiltakene, blir ikke klart før budsjettene legges frem og vedtas senere i høst.

– Skole og oppvekst skal få økte budsjettrammer. Vi kommer til å prioritere språkopplæring og spesialundervisning. Jeg har vært rundt og besøkt alle skolene i kommunen og ser at det er mange som har måttet drive på altfor knappe budsjetter. Vi kommer til å styrke skolerammene, sier den nye oppvekstsjefen i Stavanger.

UDF er fornøyd

Leder av Utdanningsforbundet Stavanger, Inger Grødem Haraldsen, er positiv til tiltakene som legges frem i den politiske plattformen i Stavanger.

Fra den politiske plattformen

Oppvekst

Øke rammene til skoler og barnehage

Senke SFO-prisene

Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Oppfylle helsesykepleiernorm i skolen

Arbeide mot digital mobbing

Fremskynde rehabiliteringen av Kvernevik, Tastaveden og Vaulen skole

Bygge ny skole på Storhaug så snart som mulig

En god by for barn og unge

Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer

Holde hele barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp

Øke bemanningen i barnevernet

Innføre familiekoordinator i flere kommunedeler

Ansette flere helsesykepleiere og jordmødre

Redusere pris i Kulturskolen og ha tilstrekkelig antall friplasser

Kilde: Stavanger Aftenblad

– Vi har store forventninger og er glad for at det satses på pedagognormen og lærernormen. Vi har jevnlige møter med politisk ledelse og kommer til å følge opp, sier Haraldsen. I et intervju med Utdanningsnytt i sommer understreket hun at de ønsker å utvide bemanningsnormen til å gjelde hele barnehagedagen.

– De vil innføre gratis skolemat ved noen skoler. Hva synes du om det?

– Det er ikke vår viktigste sak, men vi er ikke imot gratis skolemat, sier Haraldsen.

Powered by Labrador CMS