Arbeiderpartiet kaprer sannsynligvis ordførervervet fra Fremskrittspartiet i Ullensaker kommune. Foto: Paal Svendsen.
Arbeiderpartiet kaprer sannsynligvis ordførervervet fra Fremskrittspartiet i Ullensaker kommune. Foto: Paal Svendsen.

Maktskifte i Ullensaker kan gi flere lærere og flere kommunale barnehager

38 av 45 barnehager i kommunen er private. De rød-grønne valgprogrammene lover endringer.

Publisert

Fremskrittspartiet har hatt ordføreren i Ullensaker kommune i Akershus i 16 år. Nå ser det ut til å bli maktskifte. Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Senterpartiet forhandler nå om et samarbeid i det som lenge har vært en blå-blå kommune.

Leder i Utdanningsforbundet Ullensaker, Ole Kristian Ensrud-Skraastad, sier de har håp om at et politisk maktskifte kan gi noen endringer på skole- og barnehagefeltet i kommunen.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke antall lærere, så vi har forhåpninger om å få flere lærere i kommunen. Ikke bare å oppfylle lærernormen, men også kunne ligge litt over, sier Ensrud-Skraastad.

Sliter med lærermangel

I en oversikt over de 20 største skolekommunene i landet kom Ullensaker dårligst ut når det kom til bruk av ukvalifiserte lærere i undervisningen. Over 7 prosent av undervisningstimene blir gitt av ukvalifiserte.

– Vi ligger i et område med lærermangel, hvor det er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Spesielt i utkantstrøkene sliter skolene med å få tak i kvalifiserte lærere. Vi håper selvsagt politikerne kan bidra med tiltak som gjør at vi lokker til oss flere. Når de går til valg på å øke antall lærere, må de ha en strategi for det, sier Ensrud-Skraastad.

Utdanningsforbundet Ullensaker har også lenge jobbet for å få flere kommunale barnehageplasser. 38 av 45 barnehager i kommunen er private.

– Vi håper et eventuelt politisk skifte kan få fortgang i det. Det har vært en lang prosess som har tatt lenger tid enn vi håpet, sier Ensrud-Skraastad.

Mange like løfter

De lokale valgprogrammene tyder på at både høyere lærertetthet og flere kommunale barnehageplasser vil stå høyt på agendaen. Samtlige av de fem partiene har nokså likelydende løfter om dette i valgprogrammene.

Arbeiderpartiet vil:

  • Øke lærertettheten i grunnskolen.
  • Øke antallet store kommunale barnehager. Ikke konkurranseutsette kommunale barnehager.

Senterpartiet vil:

  • Styrke bemanningen i skolen, gjennom økte rammer.
  • Sikre andelen kommunale barnehager i kommunen, og realisere ny kommunal barnehage.

MDG vil:

  • Rekruttere kompetente lærere i henhold til vedtatte normer, øke samlet antall voksne i Ullensakerskolen.
  • Øke satsingen på kommunale barnehageplasser.

SV vil:

  • Øke lærertettheten i grunnskolen.
  • Satse på flere kommunale barnehager.

Rødt vil:

  • Øke lærertettheten i skolene.
  • At skoler og barnehager skal drives i offentlig regi.

Arbeiderpartiet fikk 27 prosent av stemmene i kommunen, mens Senterpartiet fikk 12,6 prosent. Disse blir dermed de klart største partiene i samarbeidet. Begge disse har også gratis eller rimelig skolemat på listen over løfter, noe også MDG har.

Powered by Labrador CMS