I flere av de store kommunene får elevene hvert år titusener av timer med undervisning av ukvalifiserte lærere. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt.
I flere av de store kommunene får elevene hvert år titusener av timer med undervisning av ukvalifiserte lærere. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt.

Oslo bruker ti ganger mer ukvalifiserte lærere enn Bergen

Det er store forskjeller i hvor mye undervisning som blir gitt av ukvalifiserte lærere. I Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg har de kvalifiserte lærere i nesten alle undervisningstimer.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er store forskjeller mellom storkommunene i hvor mye av undervisningen som blir gitt av ukvalifiserte lærere. I enkelte storkommuner gjelder det over 6 prosent av undervisningstimene, mens andre ligger godt under 1 prosent.

I praksis betyr det at elevene i disse timene har lærere uten godkjent pedagogisk utdanning.

Oslo, Bærum, Stavanger, Sandnes og Ullensaker ligger dårligst an blant de 20 kommunene med flest elever.

Her er tallene for de 20 største skolekommunene:

Tabellen ble oppdatert 09.09.19 hvor feltet "Antall skoler" ble fjernet. Dette ble gjort fordi det i GSI oppgis "antall enheter", men dette samsvarer ikke med antall skoler i alle kommuner. Dette påvirket ikke utregningen eller noen av de andre tallene i oversikten.

– Dramatisk økning

Gjennomsnittet for hele landet er at rundt 4,5 prosent av undervisningen gis av ukvalifiserte lærere. I Oslo er bruken av ukvalifiserte lærere halvannet prosentpoeng høyere enn landssnittet, noe som utgjør over 50 000 undervisningstimer i hovedstaden løpet av ett år.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er svært lite fornøyd med at mange kommuner ofte setter inn ukvalifiserte til å gjøre undervisningsjobben.

– Det er verken faglig eller etisk forsvarlig å drive opplæring uten den rette kompetansen. Man øker risikoen for å sette spor i barn som kan være skadelig i lang tid, både når det gjelder det faglige og det relasjonelle, sier Handal.

Han viser til en økning i bruken av ukvalifiserte under den nåværende regjeringen. Da Erna Solberg tok over som statsminister i 2013, var 3,2 prosent av undervisningen gjort av ukvalifiserte. Nå er andelen over 4,5 prosent.

– Det er paradoksalt at en regjering som snakker så tydelig om betydningen av kvalifiserte lærere, opplever en så dramatisk økning i bruken av ukvalifiserte på sin vakt, sier Handal.

Her kan du lese et lengre intervju med Handal om bruken av ukvalifiserte lærere.

– Politikerne gjør ingenting

Sandnes kommune i Rogaland er blant dem som ligger dårligst an av de største kommunene, med 6,8 prosent av undervisningen gitt av ukvalifiserte lærere.

– Det stemmer. Vi har ingen overflod av søkere når det er ledige lærerstillinger, sier Hans Fredrik Hansen, leder i Utdanningsforbundet Sandnes

Han savner at politikerne tar skikkelig tak, for eksempel gjennom å bruke lønn som rekrutteringsvirkemiddel.

– De snakker om hvor viktig lærerkompetansen er, men så gjør de ingenting for å få tak i nok utdannede lærere. Mens for andre yrkesgrupper, for eksempel sykepleiere, setter de inn rekrutteringstiltak. Det er frustrerende for en lærer, sier Hansen.

Hvis det mangler rundt 7 prosent kvalifiserte lærere, innebærer det rundt 70 lærerårsverk i Sandnes, ifølge Hansen.

– Det er snakk om titusener av undervisningstimer, så det er ganske formidabelt, sier Hansen.

– Fortvilende situasjon

I Bærum kommune er 6,7 prosent av undervisningen gjort av ukvalifiserte.

– Det er en ganske fortvilende situasjon, sier Bjørn Sigurd Hjetland, leder i Utdanningsforbundet Bærum.

Han sier tallene er dekkende for hvordan lærerne i kommunen opplever situasjonen. Over 55 000 undervisningstimer gis av ukvalifiserte lærere.

– Politikerne er overraskende lite opptatt av dette. Alle sier selvsagt at de vil sikre nok kvalifiserte lærere, men det er ingen handling bak ordene. Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen i Bærum, spesielt når jeg ser på alderssnittet på lærerne ute i skolene. Mange vil gå av med pensjon de neste årene, sier Hjetland.

Null problem i Bergen

I Bergen kommune er det kun 0,6 prosent av undervisningstimene som gis av ukvalifiserte lærere.

– Tallene stemmer godt med vår oppfatning av situasjonen, sier Bente Ingeborg Myrtveit, leder av Utdanningsforbundet Bergen.

Hun tror det knappest forekommer i kommunen at undervisning gis av ukvalifiserte.

– Vi har tre lærerutdanningsinstitusjoner her i byen, så det er ingen grunn til å ansette ufaglært arbeidskraft, sier Myrtveit.

Hun sier de opplever at lærerstillinger fort har 200 kvalifiserte søkere.

– Og jeg vil tro det skyldes tilfanget på nyutdannede lærere, sier hun.

Powered by Labrador CMS