En del skoler i Stavanger klarer ikke å oppfylle lovpålagte oppgaver, de må velge mellom å følge lærernormen eller lovpålagt spesialundervisning, sier Inger Haraldsen, leder i Utdanningsforbundet Stavanger. Foto: Privat.

– Bemanningsnormen må utvides til å gjelde hele barnehagedagen

– Økt pedagognorm er positivt for barnehagene, men tydeliggjør at det er for få ansatte, forteller leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Inger Grødem Haraldsen.

Publisert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Stavanger?

– Økt pedagognorm, som er positivt og kvalitativt bra for barnehagene, har ført til at vi får tilbakemeldinger fra barnehagene om at det er for få ansatte. Pedagogene melder om at det er problematisk å få tid til plantid. Det er gjennom store deler av dagen for få ansatte til at de føler det er forsvarlig å ta ut minimum plantid i henhold til særavtalen. Flere pedagoger på avdelingen bidrar også til enda større behov for felles plantid, som det er utfordrende å få til. Slik vi ser det er det behov for at bemanningsnormen utvides til å gjelde gjennom hele barnehagedagen.

I skolen er det for mange ukvalifiserte ansatte og flere skoler melder også om trange budsjetter. En del skoler klarer ikke å oppfylle lovpålagte oppgaver, de må velge mellom å følge lærernormen eller lovpålagt spesialundervisning.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Å oppfylle pedagognormen og øke pedagognormen til 50 % i stedet for 43% som er nasjonal norm, og økt bemanning hele dagen i barnehagen som sikrer at normen for bemanning i barnehagene skal gjelde for hele dagen. For skolen er målet er at alle skolene skal oppfylle lærernormen fra skoleåret 2019/20.

Valg 2019

Navn: Inger Grødem Haraldsen

Verv: Leder for Utdanningsforbundet i Stavanger

Dessuten ønsker vi en styrking av det spesialpedagogiske tilbudet, slik at Stavanger kommune sikrer tiltak i barnehage og skole ut fra barnas behov. En generell styrking av skolebudsjettet i Stavanger kommune er etterspurt, og vi er også opptatt av at ikke de private barnehagene og skolene er kommersielle og går på bekostning av de offentlige.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Mange forslag har gjort meg glad fordi politikerne lytter til oss før de gjør vedtak. Et eksempel er at politikerne vedtar at vi ansatte skal delta i viktige grupper som er opprettet av administrasjonen som har stor betydning for barnehage og skole, og for de ansatte i barnehage, skole og medlemmer som jobber med spesialundervisning.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Vi har jobbet for å øke budsjettene i skoler og barnehager, og for å få kun kvalifiserte lærere i Stavanger-skolen. 50% pedagoger i barnehagene har vært viktig for oss, og vi har jobbet for at det settes inn vikarer ved behov og at hver barnehage har en styrer. Dessuten har det vært viktig å få til et tett samarbeid med politikerne slik at Utdanningsforbundet lyttes til når det skal gjøres vedtak som angår skole og barnehage.

– Hvilken seier har vært den største?

– Selv om det over en tiårsperiode har vært innsparinger i barnehage og skole, har vi de siste årene klart å reversere kutt i skolen, og politikerne har ikke foreslått kutt i barnehagene. Vi har også bidratt til at lokalpolitikerne forstod viktigheten av 50 % barnehagelærere og spilte dette videre oppover i sine partier/organisasjoner.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– At det i stedet for 54 virksomhetsledere (styrere) i barnehagene i Stavanger blir 17 virksomhetsledere og de øvrige blir avdelingsledere. Styrebegrepet er da helt borte fra Stavangerbarnehagene. Og jeg skulle gjerne reversert godkjenningen av kommersielle private skoleaktører som truer den offentlige skolestrukturen.

– Hvis du var ordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Da ville jeg invitert Utdanningsforbundets tillitsvalgte på et møte og bedt de om innspill på hva som skal til for at vi skal til for å ha gode barnehager og skoler, og hva som bør gjøres for å redusere sykefraværet.

Powered by Labrador CMS