Winnie Mowinckel.

Vikarer i plantiden ga lavere sykefravær og mindre stress

Etter at de begynte med vikarer i plantiden og plantid til faste tider melder også pedlederne i Myklaberget barnehage i Sandnes om de jobber mer systematisk enn før.

Publisert

– Noen pedledere var litt skeptiske i begynnelsen. De måtte endre måten de jobbet på. Før hadde de selv kunnet velge når de ville ta ut plantiden og noen valgte også å gjøre den jobben hjemme. Men da de ble vant til det, så de klare fordeler med å gjennomføre plantiden til et fast tidspunkt i arbeidstiden. Flere har påpekt at nå har de faktisk fri når de har fri, sier Winnie Mowinckel, styrer i  Myklaberget barnehage i Sandnes. 

Barnehagen er en av fire barnehager som er samorganisert som Gandsfjord barnehagene. I april satte de i gang et pilotprosjekt på noen avdelinger. En dag i uken har barnehagene satt inn vikar, samtidig som to pedledere har tatt ut sin plantid. Det innebar også at pedlederne måtte ta ut fire timer sammenhengende. 

Målet var å opprettholde bemanningsnormen mens plantiden gjennomføres. Men evalueringen viser at ordningen har hatt flere andre positive konsekvenser også: 

  • Både assistenter og pedagog-kolleger melder om økt trivsel. 
  • Pedlederne har mindre dårlig samvittighet for å forlate avdelingen. 
  • Pedlederne har lavere korttidsfravær. 
  • Pedlederne oppgir at de arbeider mer systematisk enn før og at andelen tidstyver og unødvendige avbrytelser er færre.  

«Jeg som pedagog har følt meg mer effektiv og motivert til plantid», skriver en pedleder i evalueringen. 

Plantid

Plantid er tid som pedagogisk ansatte i barnehager bruker til planlegging og for- og etterarbeid.

Som pedagog har man krav på minst fire timer plantid i uken.

Når pedagogene tar ut plantid, leker de fleste barnegruppene under tilsyn av det gjenværende personalet på egen avdeling.

En undersøkelse utført av Rambøll for KS i 2019 viste at omtrent halvparten av barnehageeierne og styrerne mener at tiden pedagogene er borte fra avdelingen som følge av plantiden, går utover barna. En tredjedel mener også at det går utover øvrig bemanning.

«Tar ikke lengre med jobben hjem, noe som gjør det enklere å skille jobb og hjem og dermed minsker stress», skriver en annen. 

– Til og med ansatte på naboavdelinger, som ikke hadde ekstra vikarressurs, kunne melde om at de merket mer ro i barnehagen i prosjektukene. Det har rett og slett smitta over på hele miljøet, sier Mowinckel. 

Viderefører ordningen

Hun forteller at pedledernes rett til plantid kan være en kime til stress, dårlig samvittighet og utfordringer kolleger i mellom. 

– Når pedlederne tar ut plantiden på kontoret i arbeidstiden blir det mer synlig for alle hva som gjøres, sier hun. 

Hun forteller at de har vært strenge på at plantiden skal gjennomføres til faste tider og at det ikke skal tas ut noen ekstra timer. De har også vært nøye på å skille mellom plantid og andre administrative oppgaver, som ikke skal gjøres i løpet av disse timene. 

– Pedlederne har fått jobbe uavbrutt. Resultatet er at de har fått mer struktur, nå jobber de mer systematisk og langsiktig enn tidligere, sier Mowinckel. 

I hennes barnehage har de bestemt seg for å videreføre ordningen. 

– Vi legger om bruken av vikarer. Ettersom denne ordningen fører til at sykefraværet går ned, gir det oss mulighet til å fortsette å sette inn vikar i plantiden på avdelingene med to pedagoger.  

Powered by Labrador CMS