Myklaberget barnehage er en av barnehagene i Sandnes som er med i pilotprosjektet.

Setter inn vikar når plantiden tas ut

Fire Sandnes-barnehager forsøker å løse plantid-utfordringen ved å sette inn vikar én dag i uken.

Publisert

Pilotprosjektet gjennomføres i fire barnehager i Sandnes, samorganisert som Gandsfjord-barnehagene.

En dag i uken, frem til uke 22, får barnehagene inn en vikar i 7,5 timer, samtidig som to pedagogiske ledere tar ut sine fire timer med plantid. Deltakelse er frivillig for de ansatte. Målet er å opprettholde bemanningsnormen mens plantiden gjennomføres.

Prosjektet ble først omtalt av barnehage.no og kom i gang etter at kollegene i barnehagene diskuterte hvordan plantiden egentlig fungerte.

De fire barnehagene hadde ulike måter å løse plantiden på. Noen pedledere tok den ut i barnehagen, andre foretrakk å jobbe hjemmefra, men alle ansatte var enige i at det var rom for forbedringer.

Etter at de hadde fått klarsignal fra kommunen om å prøve ut vikarordningen gjennomførte de en undersøkelse blant de ansatte om hvordan de opplever plantiden. I mai, når prosjektperioden er over, skal barnehagen gjennomføre en ny kartlegging.

– Da får vi se om vi kan registrere noen positiv effekt. Forhåpentligvis gir prosjektet en god pekepinn på hvordan vi kan organisere oss framover. Og i så fall ønsker vi å vise det utad, til politikere, kommuner og andre barnehager, sier Winnie Mowinckel, styrer i Myklaberget barnehage, en av de fire barnehagene som er involvert.

Powered by Labrador CMS