Flere barnehager bruker skjerm som avlastning for lite personale

55 prosent av barnehagene oppgir at de bruker digitale verktøy når de har lite tilgjengelig personale på avdelingene. – Bekymringsfull utvikling, mener foreldreutvalg.

Publisert

– Det er skremmende med en så stor økning, men dessverre ikke veldig overraskende. Det er bare nok et tegn på at vi har en for dårlig grunnbemanning i barnehagen, sier Einar Olav Larsen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Smarttelefoner, PC eller Mac, nettbrett og projektorer er digitale hjelpemidler som i dag finnes i nesten alle barnehager.

I undersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge, som Sintef har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, oppgir de fleste barnehagene at de bruker digitale verktøy for å kommunisere med foresatte, dokumentere pedagogisk arbeid, planlegge aktiviteter og i det pedagogiske arbeidet med barna.

Men 55 prosent svarer også at de bruker skjermene som avlastning når ikke de har nok ansatte tilgjengelig. Det er en økning på 13 prosent fra året før.

Les også: Lager veileder for pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen

I de fleste av disse barnehagene skjer denne typen avlastningsbruk sjeldnere enn en gang i måneden. Men 12,5 prosent benytter digitale verktøy som avlastning månedlig eller oftere, mot 10 prosent i 2020.

FUB-leder Einar Olav Larsen.

Leder i FUB synes utviklingen er svært uheldig.

– Det er bekymringsfullt at dyktige pedagoger må ty til nødløsninger for å få hverdagen til å gå opp. Da er det noe som er alvorlig feil, og vi vet at løsningen er en bedre grunnbemanning og gode vikarordninger, sier Einar Olav Larsen.

Han får støtte av Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

– Jeg syns det er trist at barnehagene opplever at de trenger å bruke skjermer som barnepass, fordi de ikke har nok bemanning. Det er ikke en pedagogisk institusjon verdig, skriver hun i en e-post til Utdanningsnytt.

Men heller ikke hun er overrasket.

– Vi vet at barnehagene er presset på bemanning – og at de også opplever at det er vanskelig å få fatt på vikarer, sier Lorentzen.

– Må være kritiske

Så seint som i høst vedtok FUB å jobbe for en bemanningsnorm med to barn under tre år per ansatt og fem barn over tre år per ansatt.

– Vi må ta høyde for at det er møter, plantid og pauser i barnehagen. Avlastningen må komme i form av flere ansatte – ikke mer skjermtid. Det er det foreldre ønsker, sier Larsen.

Å bruke skjerm som avlastning er ikke i tråd med hvordan digitale hjelpemidler skal brukes, ifølge Utdanningsdirektoratet. På deres hjemmesider heter det at «ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna.»

FUB mener barnehagene må være kritiske i bruk av digitale verktøy.

– Praksisen skal være i tråd med bestemmelsene i rammeplanen. Skjermbruk som avlastning rimer dårlig med dette, sier Larsen.

Ann Mari Milo Lorentzen, Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.

Ann Mari Milo Lorentzen vil gjerne vite mer om bakgrunnen for at barnehagene må gjøre dette.

– Jeg håper at Udir forsøker å grave litt dypere i disse tallene, sier hun.
Powered by Labrador CMS