Ivar Stokkereit fagsjef Barneombudet

Barneombudet advarer mot økt maktbruk i skolen

– Blir økt fysisk lærermakt svaret på forstyrrelser i klasserommet er vi på ville veier, frykter Barneombudet.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningskomiteen på Stortinget hadde torsdag høring om forslag til  i opplæringsloven hva gjelder lærernes rett til å bruke fysisk makt. 

I mai i fjor la regjeringen frem forslag til ny opplæringslov der det het at lærerne skal få rett til å gripe inn fysisk overfor elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. Dette forslaget sendes nå til behandling i Stortinget. 

Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vurdere å åpne for at ansatte også skal kunne gripe inn fysisk for å avverge verbale angrep og forstyrrelser av undervisningen. Foreldreutvalget for grunnskolen har allerede uttalt til Utdanningsnytt at de mener en slik utvidelse av loven bør være unødvendig. 

I torsdagens høring i Utdanningskomiteen var også fagsjef i Barneombudet, Ivar Stokkereit, tydelig på hva de mener om saken. 

– Gutter mellom seks og ni år, og barn med behov for forsterka oppfølging, er de som oftest utagerer, sa Stokkereit. 

  – Skal fysisk lærermakt kunne brukes mot slike forstyrrelser vil maktbruken i norsk skole øke. Barneombudet mener derfor at lærere kun skal kunne gripe inn når det er nødvendig og forholdsmessig for å hindre fysisk skade. 

Ifølge Barneombudet er det utøvd ulovlig maktbruk mot barn i skolen i mange år.

Hensiktsmessig

Leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvoll var også tilstede på høringen. Han sa at lærere har vært usikre på reglene for bruk av fysisk makt, og at reglene har vært tolka ulikt. Han kalte teksten i forslaget som nå foreligger for hensiktsmessig. Der heter det at «fysisk inngripen bare kan skje hvis andre tiltak ikke er tilstrekkelig.»

Røsvoll trakk også fram at forebyggende arbeid mot bruk av fysisk makt i skolen krever en sterk skoleeier. Skoleeier må ha ansvar for at skoleansatte har kunnskap, både om regelverket for bruk av makt, men ikke minst om hvordan situasjoner kan utvikle seg til å kreve maktbruk og hvordan dette kan forebygges.

Mindre klasser

– Samtidig veit vi allerede svært godt at mindre klasser, flere lærere og et godt lag rundt eleven er svært viktig for å forebygge situasjoner er makt blir nødvendig, understreka Røsvoll.

Det var sterk oppslutning om dette blant de andre organisasjonene i høringa, som var KS, Barneombudet, Elevorganisasjonen, Redd Barna, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag og Forandringsfabrikken.

Powered by Labrador CMS