Rødt-leder Hege Bae Nyholt.

Frykter nye lovhjemler vil gi falsk trygghet

– Den virkelige trusselen mot både læreres og elevers rettssikkerhet er at læreren er alene, sier Rødts leder Hege Bae Nyholt. 

Publisert Sist oppdatert

For snart ett år siden la regjeringen frem forslag til ny opplæringslov, som innbar nye regler for når lærere og andre ansatte i skolen skal ha rett til å gripe inn fysisk over for elevene. 

Fredag ble lovforslaget lagt frem. Der heter det at skoleansatte skal kunne bruke fysisk makt om det er fare for skade på mennesker eller eiendom, eller for å bryte opp slåsskamper. 

– Målet er få økt læring og trivsel i skolen. Da trenger vi mer ro og orden. De ansatte skal ha klare og trygge rammer, slik at de kan være trygge og tydelige voksne, uttalte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det støtter Rødts leder Hege Bae Nyholt. Men hun mener regjeringen burde legge kreftene et annet sted enn i jussen. 

– Det er bra at vi får disse endringene nå. Samtidig er regjeringens tiltak symptombehandling. Det blir ikke mindre vold i skolen av at læreren får et tydeligere rom for å gripe inn i enkeltsituasjoner. Skal det bli mindre vold, må det forebygges med tidligere innsats, bedre bemanning og sterkere lag rundt eleven, skriver Bae Nyholt i en epost til Utdanningsnytt. 

– Jeg frykter at disse hjemlene skal gi en falsk trygghet. Den virkelige trusselen mot alles rettssikkerhet, både læreres og elevers, er at læreren er alene. Dårlig bemanning fører til at situasjoner som kunne vært avverget eskalerer, at de øvrige elevene ikke blir ivaretatt og at man ender opp i ord-mot-ord-konflikter i etterkant.

– I ny opplæringslov presiseres det at skolene må jobbe forebyggende for å hindre at slike hendelser, der fysisk inngripen blir nødvendig, oppstår. Er ikke det tilstrekkelig?

– At skolene skal jobbe forebyggende er åpenbart ikke tilstrekkelig. Man får bare forebygget det man har bemanning og kompetanse til. Tiltaksplaner som ligger i skuffer gjør ingen ting av seg selv. Og når skolene og lærerne pålegges en sterke forventning om forebygging må det følge med ressurser. Jeg tror mange vil oppleve det som ganske urealistisk når ressursene er smurt så tynt utover som de er mange steder. 

– Hadde fortjent et svar nå

Regjeringen ønsker imidlertid å utvide skoleansattes handlingsrom ytterligere. 

De vil at muligheten til å gripe inn fysisk også skal gjelde situasjoner der elever sjikanerer andre elever aller ansatte verbalt. De skal også kunne gripe inn når elever ødelegger undervisningen for hele klassen.

Bae Nyholt mener det helst burde vært på plass allerede. 

– Jeg reagerer også på at regjeringen skyver spørsmålet om å gripe inn når elever ødelegger og forstyrrer undervisningen foran seg. Dette er det mange av sakene faktisk handler om, og både lærere og elever hadde fortjent et ordentlig svar på dette nå, sier hun. 

Powered by Labrador CMS