Lærerstudent student

Flere fullfører videregående opplæring på normert tid

På ni år har andelen elever som fullførte videregående på normert tid økt fra 62 til 72 prosent.

Publisert

72 prosent fullførte på normert tid blant elevene som startet på videregående høsten 2017. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra kullet som startet i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På ni år har andelen som fullførte på normert tid, økt med hele 10 prosentpoeng. Blant dem som begynte i videregående i 2010, var det 62 prosent som fullførte på normert tid.

– Vi må tilbake til startkullet i 2009 versus 2010 for å se en lignende endring i andelen som fullførte fra ett år til det neste, sier førstekonsulent Steffan Næss i Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har andelen som har fullført på mer enn normert tid, sunket fra 12 prosent til 10 prosent fra 2016- til 2017-kullet.

– Vi kan dermed si at videregåendeelevene fullfører tidligere, sier Næss.

For elevene som begynte i 2017, kom koronanedstengingen i sjette semester på videregående.

– Det blir interessant å se om dette kun er en midlertidig forflytting forårsaket av avlyste eksamener, og/eller forenklet fullføring, sier Næss.

Andelen som fullfører på normert tid, har spesielt økt blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS