Stortinget ble åpnet på høytidelig vis i oktober. Og naturlig nok fikk alle partiene fremme sitt budskap før valget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget
Stortinget ble åpnet på høytidelig vis i oktober. Og naturlig nok fikk alle partiene fremme sitt budskap før valget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget

«Vi hadde jo aldri godtatt et stortingsvalg der folket bare fikk vite om den ene siden»

Å ta et viktig valg.

Det er noen måneder med mange store valg vi nå legger bak oss. Landet har valgt fire nye år med Erna Solberg som statsminister, og landets ungdommer har valgt, søkt og begynt på sine videregående utdanninger.

Denne lederen er også publisert i Yrke nr. 3/2017

Kanskje er det noen som føler at de gjorde et feil valg, både på stemmeseddelen og i valg av utdanning. Særlig når det gjelder det siste er det viktig og rett å tenke seg nøye om.

Nettopp det – å hjelpe elevene til å ta de riktige valgene – snakker lærerne vi har møtt både på Kuben i Oslo og Halden videregående skole om.

Barnas valg av utdanning er en av det viktigste avgjørelsene de skal ta. Da må det legges til rette for at det valget blir rett. Både av hensyn til den enkelte elev, til læreren som vil ha motiverte elever og rent samfunnsøkonomisk.

Da er det ikke godt nok at yrkesfag er noe barna stort sett ikke blir gjort kjent med før de skal velge vei etter videregående, eller at offentlig sektor nekter å ta inn elever på praksis i Vg1 så de kan gjøre et godt valg av Vg2-linje.

Senterpartiet vil ha arbeidslivsfaget som en obligatorisk del av ungdomsskolen. Alle partier fra Rødt til Høyre vil ha strengere krav til bruk av lærlinger og praksis-elever.

Noe må gjøres. Elever på barne- og ungdomsskole må få bedre kjennskap til at det finnes en yrkesvei, en annerledes utdanning som gjør at du nærmest er garantert jobb.

Kanskje kan det gjøres som Akershus fylkeskommune gjorde med femteklassingene som ble invitert til byggdag før sommeren? Der var det mange elever som fikk et første møte med noen av de yrkene de kan velge om få år.

Og kanskje offentlige enhetsledere rundt om i landet trenger et lite spark bak så de skaper flere praksisplasser slik at en helsefagarbeider kan finne ut av om et sykehjem er noe for den før valget faktisk er tatt.

Vi kan snakke mye om problemer med frafall, fravær og skoletrøtthet. Mye kan kanskje løses med å sørge for at elevene faktisk tar de riktige valgene.

Vi hadde jo aldri godtatt et stortingsvalg der folket bare fikk vite om den ene siden.