Det er ikke mange med yrkesfaglig bakgrunn i Stortinget. Faktisk så få at det kan være et demokratisk problem, sier flere politikere og samfunnsdebattanter til Yrke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Færre enn 2 av 10 topp-politikere har yrkesfag

Vi har sjekket utdanningen til 250 norske topp-politikere. Kun Fremskrittspartiet speiler befolkningens utdanning. Dette kan ha bidratt til Arbeiderpartiets valgnederlag i høst.

Publisert Sist oppdatert

Norske toppolitikere har i snitt mye høyere utdanning enn folk flest. Åtte av ti har gått studieforberedende. Nesten alle har høyere utdanning. Bare Fremskrittspartiet speiler befolkningens utdanningsvalg.

Denne saken er også publisert i Yrke nr. 4/2017 (ebladet kommer fredag 15. desember)

Yrkes kartlegging av utdanningsnivået blant dagens stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene, viser at de høyt utdannede er svært godt representert på toppnivå i norsk politikk.

Totalt har vi sett på utdanningen til over 250 politikere i storting og regjering. Hele 68 prosent av politikerne har fullført bachelorgrad, tilsvarende, eller høyere utdanning.

Stortingsrepresentanter som har permisjon for å sitte i regjering er ikke talt med i kartleggingen. Ikke alle representantene har utfyllende CV tilgjengelig, og noen har ikke besvart våre henvendelser. Alle 169 representanter er dermed ikke med i oversikten

 

Stolt Siv Jensen

Ifølge Statistisk sentralbyrå har bare 32 prosent av befolkningen over 16 år gjort det samme. Ser vi på andelen av befolkningen over 24 år (som er den yngste på Stortinget), er tallet 38 prosent.

Dersom vi ser på tallene for videregående utdanning, blir skjevheten enda større mellom politikerne og befolkningen.

SSBs tall viser at det nesten er 50-50 når det gjelder hvor mange som fullfører studieforberedende og yrkesfag. Ser vi på tallene for elever på de forskjellige linjene i 2016, går 38 prosent av elevene et yrkesfaglig programfag.

I Stortinget har bare 16,5 prosent yrkesfaglig bakgrunn. Hele 80 prosent har gått studieforberedende. Fremskrittspartiet er partiet som skiller seg ut, med en stortingsgruppe der 32 prosent av representantene har yrkesfaglig bakgrunn. Nesten halve Frp-gruppa har ingen høyere utdanning.

– Jeg er stolt av det i den forstand at Frp viser mangfoldet i befolkningen. Det har vi alltid gitt uttrykk for ved at vi har sagt vi er et parti for folk flest. Man skal føle seg velkommen både som velger og politiker, sier Siv Jensen til Yrke.

Hun understreker at en stemme er like mye verdt enten du har gått mange år på skolen eller få.

– Jeg er utdannet økonom, men mener det har vært for mye fokus på dette med høyere utdanning. Det er bra at folk tar det, men det er like bra og like viktig at folk tar fagbrev, slår hun fast.

 

Skuffet Ap-veteran

I et parti som Arbeiderpartiet har seks av ti fullført høyere utdanning, mens 17 prosent har yrkesfaglig bakgrunn.

– Den arbeiderbevegelsen vår er ikke særlig representert på Stortinget, lenger, sier tidligere LO-leder og Ap-veteran Yngve Hågensen, som mener tallene kan være en delforklaring på valgnederlaget for venstresiden.

– Jeg ser ikke bort fra at du kan skimte noe av grunnlaget for at valgresultatet ble som det ble i disse tallene, slår han fast.

 

Ap vil ha flere med yrkesfag

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har i vinter også mistet sin viktigste yrkesfaglige pådriver i rådgiveren Jonas Bals. Bals sier til Yrke at tallene er trist lesning, og at Arbeiderpartiet står i fare for å miste kontakt med arbeiderne. Bals mener nærheten til LO og fagbevegelsen kan ha blitt en sovepute for partiene på venstresiden.

– Man må sørge for at det er folk med ulik sosial bakgrunn, ulik erfaring fra arbeidslivet og ulike livsfaser på alle nivåer i partiet, sier Bals.

Arbeiderpartiets partisekretær sier at partiet vil jobbe for å få flere med yrkesfaglig bakgrunn inn i ledende verv.

– Jeg tror ikke nærheten til fagbevegelsen er blitt en sovepute, men vi har en felles utfordring i å rekruttere bredere. Vi har nært fagligpolitisk samarbeid om utvikling av politikk, på både lokalt og sentralt nivå. Nå er det viktig at vi også samarbeider om å rekruttere flere av fagbevegelsens medlemmer inn i politiske verv i Arbeiderpartiet, sier Stenseng.  

 

Stortingspresidenten: – Bra det kommer fram

Høyre skiller seg ut som partiet på Stortinget med flest høyt utdannede, der hele åtte av ti har fullført en bachelorgrad eller høyere. Kun en av ti i Høyres gruppe har yrkesfaglig bakgrunn fra videregående.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier det bør være et mål at også de med yrkesfaglig bakgrunn er representert på Stortinget.

– Det er klart at det er viktig å få fram kunnskap om dette, fordi det kan gi partiene noen innspill på hva de skal tenke gjennom når de setter opp listene. Det er ikke mye vi kan gjøre med det fra Stortingets side, det ligger hos partiene, sier stortingspresidenten.

For regjeringen er tallene rimelig like. 86 prosent av statsrådene, statssekretærene og de politiske rådgiverne har gått studieforberedende på videregående, mens 74 prosent har fullført høyere utdanning.

Også her skiller Frp seg ut. Tre av åtte Frp-statsråder har yrkesfaglig bakgrunn. I Høyres regjeringsrekker er det kun forsvarsminister Frank Bakke Jensen og statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet som har en slik bakgrunn.

Powered by Labrador CMS